Depresia po očkovaní na COVID-19

Doteraz nie je presne známy mechanizmus vzniku depresie a depresívnych porúch. Príčin je mnoho, najnovšie sa uvažuje aj podiele zápalových procesov na vzniku depresívnych porúch.
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-200

Očkovanie spôsobuje imunitné zmeny v ľudskom tele. Viaceré štúdie vykonané s vakcínami proti chrípke a týfusu boli spojene so psychickými poruchami, kedy došlo k zmenám nálady (depresie, mánie), alebo kognitívnymi poruchami (poruchy pamäti, poznávania). Závažnosť týchto stavov mala súvislosť s hodnotami cirkulujúceho interleukínu IL-6.

Kazuistika 73 ročného pacienta, ktorý musel vyhľadať psychiatrickú pomoc pre vyše 2 týždňov trvajúce psychiatrické príznaky depresie. Pacient sa nemal žiadnú anamnézu psychických problémov.

Psychiatrické príznaky sa objavili prvýkrát na druhý deň po podaní prvej dávky vakcíny na COVID-19 ((ChAdOx1-S/nCoV-19). Prvý deň po očkovaní sa sťažoval na bolesť v mieste vpichu. Na druhý deň začal byť unavený, zhoršenie bolesti oboch kolien, zlá nálada, pocit suchých úst, strata záujmu o rôzné aktivity, ktorým sa v minulosti tešil (čítanie novín, pozeranie TV), výrazne zhoršená chuť jesť, problémy so spánkom.

Pacient nemal žiadne významné iné ochorenie. Všetky odbery, vyšetrenia boli v poriadku. Preto vyhľadal psychiatra, bolo nasadené antidepresívum a následne došlo k ústupu depresívnych príznakov.

zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8482696/

Prípady depresie sa výskytli aj priamo počas štúdie firmou Pfizer, tá ich však manipulatívne zamlčala. https://zaslobodu.sk/zavazne-porusenia-a-manipulacie-pfizeru-pri-ziskavani-povolenia-na-ockovanie-deti/