Najsmrtelnejšie antibiotiká. Pozor na fluorochinolóny (Ciprofloxacín)…

Flurochinolonové antibiotiká sú nadmerne predpisované, často aj bez indikácie a môžu spôsobovať závažné vedľajšie účinky vrátane poškodenia nervov.

Na tieto udalosti upozornila americká zdravotnícka agentúra FDA. Tá varuje pred závažnými vedľajšími účinkami flurochinolonovch antibiotík, ako sú: roztrhnutie sľiach a väzív (ruptúry), poškodenia nervov, nervového systému, samovražda, zmätenosť, záchvaty, psychózy (schizofrénii podobné), nespavosť, roztrhnutie aorty, bolesti kĺbov, kostí, poruchy rovnováhy, depresie, poruchy pamäti, poruchy sluchu, zraku, čuchu, chuti, predlžovanie QT intervalu (poruchy srdcového rytmu).

Ako jedna z príčin vedľajšich účinkov sa považuje vysoká schopnosť reagovať s množstvom receptorov, vrátane tých v mozgu a nervovom systéme (napr. GABA).

Flurochinolóny sú veľmi nebezpečné aj u ľudí užívajúcich a závislých na benzodiazepínoch, taktiež interakciou s P-450 enzýmom výrazne ovplyvňujú činnosť iných liečív a tým aj interakcie.

Účinok fluorochinolónov je pôsobením na DNA, práve to sa považuje za príčinu závažných vedľajšich účinkov, objavujú sa štúdie, kde sú pozorované negatívne účinky na mitochondriálnu DNA, taktiež sa debatuje o možnom nebezpečnom vplýve na DNA zdravých ľudských buniek.

Zaujímavosťou je, že fluorochinolóny pri testoch na drogy môžu vykazovať pozitívnu reakciu na prítomnosť amfetamínov (pervitín) a opiáty.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30991036/

Niektoré štúdie ukazujú, že až polovica fluorochinolónových antbiotík predpísaných v nemocniciach nemalo byť predpísaných. Lekári majú tendenciu predpisovať tieto antibiotiká vzhľadom na vysokú účinnosť voči rôzným infekciám. Problémom sú však závažné vedľajšie účinky a z toho dôvodu by mali byť predpisované až keď nie sú dostupné alebo vhodné iné antibiotiká.

Z dôvodu závažných vedľajšich účinkov vrátane smrti je na krabičke týchto antibiotík čierný varujúci box s upozorňujúcim textom, od roku 2018. Cipro vyrába farmaceutická firma Bayer.

https://www.thedenverchannel.com/news/investigations/doctors-patients-say-more-needs-to-be-done-to-warn-patients-of-side-effects-of-popular-antibiotics

Vedľajších účinkov je množstvo a všetky sú opísané v pribálových letákoch. Často môžu spôsobiť závažné poškodenia traviacého systému, vrátane čriev, psychické problémy…

Upozornenie od európskej liekovej agentúry:
https://ssvpl.sk/mimoriadny-oznam-vyzyva-na-obmedzenie-pouzivania-antibiotik/

https://www.adc.sk/databazy/produkty/pil/ciprofloxacin-sandoz-500-mg-filmom-obalene-tablety-657178.html#4_0