Má úrad pre dohľad právo zriaďovať etické komisie?

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou chce šikanovať nepohodlných lekárov cez etickú komisiu. Nikde som nenašiel informácie o tom, že takúto komisiu môže zriaďovat. Navyše mám viacero informácii o farmalobistoch priamo v Úrade pre dohľad, ešte to preverujem, ale vyzerá, že viaceré osoby tam sú štedro financované farma firmami, alebo majú prepojenia…

farma firmami, alebo majú prepojenia…Pýtal som sa preto úradu na takúto komisiu, pýtajte sa aj vy. Pošlite tento text mailom a nech vám odpovedaju, zmeňte meno, dajte vašu adresu trvalého bydliska. Žijú z našich peňazí, nech si plnia svoju povinnosť pre ľudi, nie proti ľuďom.

Komu: udzs.podatelna@udzs-sk.sk
Predmet: Informácie o zriadeni etickej komisie
Text: Na základe infozákona 211/2000 Z.z. Vás žiadam o informácie na základe akého nariadenia/zákona môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zriaďovať etické komisie. Na základe toho istého infozákona vás žiadam o informácie, ako bude prebiehať výberové konanie do etickej komisie, aké budú podmienky, kto bude voliť členov a taktiež prosím o informácie o financovaní a výške nákladov na zriadenie a fungovanie tejto komisie. Taktiež vás prosím o odkaz zákona, ktorý umožňuje financovanie takejto komisie z verejných prostriedkov. Na mysli mám komisiu spomínanú v medialnom priestore: https://dennikstandard.sk/149184/ministerstvo-lakota-janco-liptak-ci-pijak-lekarov-siriacich-dezinformacie-preveruju/

Informácie prosím zaslať spätne na tento e-mail.

S pozdravom MUDr Radoslav Čičala, adresa bydliska…