AUTOIMUNITNÁ HEPATITÍDA PO OČKOVANÍ PROTI COVID-19 – VIAC AKO NÁHODA

Autoimmune hepatitis after COVID-19 vaccine – more than a coincidenceGarrido I et al. J Autoimmunity 2021 Dec;125:102741

Autori uvádzajú prípad 65-ročnej ženy, ktorá prekonala závažnú akútnu autoimunitnú hepatitídu dva týždne po podaní prvej dávky vakcíny Moderna-COVID-19.

Sérový imunoglobulín G bol zvýšený a antinukleárne protilátky boli pozitívne (1:100, škvrnitý vzor). Histológia pečene ukázala výraznú expanziu portálnych ciest, závažnú interface hepatitídu a mnohopočetné konfluentné ložiská lobulárnej nekrózy. Bola zahájená liečba prednizolónom s priaznivým klinickým vývojom.

Niektoré nedávne správy naznačujú, že očkovanie proti COVID-19 môže viesť k rozvoju autoimunitných ochorení. Špekuluje sa, že vakcína môže narušiť autotoleranciu a spustiť autoimunitné reakcie prostredníctvom krížovej reaktivity s hostiteľskými bunkami. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti preto musia byť počas hromadného očkovania proti COVID-19 ostražití, konštatujú autori.

ock

Link na celý článok a články s podobnými kazuistikami:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34717185/

https://www.facebook.com/MichalPijakMDPersonalizedPaleoNutrition/posts/374901537970605

Prípadov autoimunitných hepatitíd po očkovani je viacero: