Prípad Lischková: Aroganciu lekárov som si zažil aj ja

LEN PRE SILNÉ NERVY: DODATOK, 1.2.2022

Ako som sa už opakovane zmienil v mojich komentároch v diskusii k tomuto statusu, nikdy by ma nenapadol taký nezmysel, že zdravotnícky personál by mal v úmysle niekoho zabiť, aj keď sa to môže pre niekoho takto javiť, vďaka diletantskému prístupu niektorých lekárov. Myslím si, že aj moderátori diskusie na Infovojne sa vyjadrili v tomto zmysle.

Môj výrok, že pani doktorka Lischková má pravdu, nebol myslený v tom zmysle, že súhlasím so všetkými jej vyjadreniami. To by bol samozrejme tiež nezmysel, vzhľadom na viaceré diskrepancie v jej výpovedi a tiež preto, že som nemal k dispozícii žiadne zdravotné záznamy. Spomeniem len niektoré z tých diskrepancii. To, že išlo o rizikového pacienta aj z hľadiska covidu, aj z hľadiska kardiovaskulárnych komplikácii bolo evidentné už z aspekcie. Veľmi pravdepodobne mal pacient metabolický sy. so všetkými jeho atribútmi, takže tvrdenie, že nemal žiadne komorbidity obstojí veľmi ťažko. Tiež som bol prekvapený, že pani doktorka mala námietky proti podaniu monoklonálnej protilátky. To, že mal pacient edém pľúc bolo zrejme z klinických prejavov, ktoré celkom presne popísala pani doktorka, a v takýchto prípadoch sú UPV a intubácia plne indikované. Dá sa predpokladať, že k závažnému zlyhaniu srdca došlo v dôsledku infekcie SARS-CoV na podklade preexistujúcej choroby srdca a prítomných komorbidít.

Moje vyjadrenie, že pani doktorka Lischková má pravdu bolo myslené v tom zmysle, akým arogantným spôsobom sa k jej otcovi správal zdravotnícky personál. Nemal som žiaden dôvod upodozrievať ju, že si vymýšľa, i keď niektoré jej vyjadrenia sa môžu pre niekoho zdať zveličené, čo v jej situácii treba brať s pochopením. Okrem toho si dovoľujem pripomenúť, že takéto arogantné správanie a závažné odborné chyby som nedávno zažil na vlastnej koži počas mojej hospitalizácie na covid-19. Takéto neprípustné neetické spôsoby správania a závažné medicínske chyby spojené s fatálnym koncom potvrdzujú aj moje osobné skúsenosti počas mojej 50-ročnej klinickej praxe.

Link na pôvodný status: https://www.facebook.com/photo?fbid=370084401785652&set=a.2717583128325193

Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=373972931396799&set=a.2717583128325193