Traumatická väzba – prečo ste závislý na narcisovi?

Narcistických porúch osobnosti v spoločnosti pribúda a preto pribúda aj vzťahov s takýmito osobami. Vzťahy s narcismi často vytvárajú najmä emočne nestabilné poruchy osobnosti s hraničnými rysmi.

Traumatická väzba je patologická (chorobná) väzba/vzťah vytvorený medzi obeťou a narcisom. Obeť je závislá na narcisovi. Keď sa obeť pokúša ukončiť kontakt s narcisom dochádza k veľmi neprijemným psychickým aj fyzickým prejavom, ktoré sú podobné stavom, kedy narkomanovi dochádza droga a potrebuje si dať ďalšiu dávku.

Traumatická väzba vzniká pod vedením narcistického abusera, ktorý obeť trestá aj odmeňuje v rôzných pomerne pravidelných intervaloch a striedaniach. Narcistický abuser má tieto vlohy naučené z detstva prevažne, aj keď mnohí si ich „vyšperkujú“ štúdiom. Vytváranie traumatickej väzby narcistickým abuserom možno prirovnať k výcviku psov, kedy pán rozhoduje o výchove psa. Správny výcvik psov sa vykonáva len odmenami, avšak zaužívaný z minulosti je aj výcvik striedaním odmien a trestov. Aby sa pes naučil čo môže a čo nemôže. Podobne ako pri narkomanoch, tak aj pri psoch, ak sa im dáva odmena dochádza doslova k „slintaniu“. Podobne to je aj v prípade odmeny pre obeť narcisa, tou je často pochvala, kontakt, umožnenie stretnutia.

Obeť nevedome čaká na svoju ďalšiu odmenu od naristického abusera, na tresty aj nevedome zabúda. Tým sa vytvárajú extrémne silné emočné väzby, ktoré sú odolné zmenám. Narcistický abuser často začína svoj cyklus zneužívania/týrania obete niečim pekným a milým. Pochvala, stretnutie, pripomenutie niečoho pekného z minulosti (narcis vie, že vždy musí ponúkať aj niečo pekné a zahrať dobráka, lebo potom príde odmena pre narcisa a tou odmenou je trest obete). Narcis obeť naláka zahratím niečoho pekného, to obeť poteší ako narkomana droga alebo psa odmena. Potom príde trest a utrpenie obete a to si vychutnáva narcistický abuser. Opakovaním traumatických zážitkov si na ne zvyká aj obeť a tým sa mení jeho prah tolerancie. Zo začiatku obeti vadí krík, ten postupne prestane vadiť, prestane vadiť aj facka, kopanec, okradnutie…odmena sa stáva najvyššim cieľom obete.

Obete potom upravujú svoje správanie, aby nenahnevali svojho narcistického abusera, urobia všetko, čo od nich očakáva, alebo o čo ich požiada. Obete dúfajú, že narcistický abuser sa vráti do stavu v akom bol na začiatku vzťahu, pamätajú si ho, že vie byť milý…(nechápu, že to ten narcistický abuser vie zahrať lepšie ako najprofesionálnejši herec). Narcistický abuser naučil obeť si myslieť o sebe, že je preto na ňu taký zlý, lebo obeť sa stala neposlušná. A preto si obeť myslí, že musí na sebe pracovať a keď sa zmení podľa predstavy narcistického abusera, tak to povedie k návratu láskyplného narcistického abusera. Narcis nie je schopný skutočnej lásky a obeť uverila dokonalému divadlu.

Traumatické väzby je veľmi náročné prerušiť, naročnejšie je však žiť s nimi život. Čím sú silnejšie tresty, tým silnejšie traumatické väzby sa vytvárajú. Obeť narcistického abusera sa obviňuje za chyby abuzívneho/zneužívajúceho správania partnera. Narcis má mnoho metód, ako manipulovať a obhajovať svoje správanie. Často používa metódy obviňovania obete: keby si nebola taká, tak ťa netrestám. Trestám ťa preto, lebo strácam nad sebou kontrolu, lebo som mal ťažké detstvo… tieto variácie môžu byť rôzné.

Ak narcistický abuser vidí, že obeť sa vzďaľuje mení sa na veľmi milého, aby svoju obeť získal späť. A cyklus sa opakuje…