Zvýšený výskyt poškodenia obličiek pri liečbe Remdesivírom

Pri liečbe Remdesivírom sa vyskytlo viacero prípadov poškodenia až zlyhania obličiek. Mnohé prípady sa nepodarilo odhaľiť z dôvodu nedostatočného testovania obličiek a taktiež z dôvodu nehlásenia vedľajšich účinkov lekármi.

Poškodenie obličiek pri liečbe Remdesivírom bolo pozorované aj pri testovaní lieku na zvieratách, konkrétne išlo o odumretie buniek nekrózou.

Aj pri porovnaní iných liekov je pri liečbe Remdesivírom podstatne vyšši výskyt prípadov poškodenia obličiek. Výskyt akútneho poškodenia obličiek s možným smrteľným následkom bol viackrát zaznamenaný pri liečbe Remdesivírom.

Z toho dôvodu by mali pravidelne a detailne monitorovať obličky, aj pred samotným podávaním Remdesivíru.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7907730/

Lekári musia dôsledne odobrať anamnézu a vyšetriť obličkové funkcie. Pri zhoršenej činnosti obličiek sa neodporúča podávať Remdesivír.

https://jasn.asnjournals.org/content/31/7/1384

Prečo sa stále podáva tento nebezpečný a neúčinný liek je nepochopiteľné. Stojí vyše 2000 EUR na pacienta a štúdie nedokázali jeho benefit.
https://www.inenoviny.sk/vedec-upozornuje-pouzivanie-remdesiviru-je-spojene-s-predlzenim-hospitalizacie/