Mierne ochorenie COVID19 nie je spojené s reinfekciami a zároveň poskytuje stabilnú protilátkovú ochranu

Kedysi kolovala neistota, či mierna infekcia covid19 zanecháva po sebe imunitu voči reinfekcii. Každá prekonaná choroba poskytuje organizmu na nejakú dobu ochranu pred opätovnou infekciou. Je to od evolúcie zákonitosť imunitného systému a platí to aj pre tento vírus. Niekoľko vedeckých a lekárskych inštitúcií vypracovali štúdiu, do ktorej sa zúčastnilo 653 osôb. Výsledky preukázali, že u 90 % jedincov, ktorí boli pozitívny na vírus SARS-CoV-2 vyvolalo prudké a nukleokapsidové reakcie. Všetci okrem jedného mali pri sledovaní pretrvávajúce hladiny protilátok. Reinfekcia ochorenia na vírus SARS-CoV-2 nebola pozorovaná u jedincov s miernym klinickým priebehom choroby. Spikové a nukleokapsidové protilátky boli spojené s takmer všetkými infekciami a pretrvávali na stabilných hladinách počas trvania štúdie. Tento článok preukazuje, že ľudia, ktorí majú mierne ochorenie COVID-19 a vytvárajú protilátky, sú chránení pred reinfekciou až 6 mesiacov po ňom. Protilátky, ktoré ľudia v tejto situácii produkujú, sú tiež stabilné po dobu 6 mesiacov. Klinické testy protilátok dobre korelujú s dôkazom vírusovej neutralizačnej aktivity súvisiacej s protilátkou. U niektorých jednotlivcov môžu stabilné protilátky a celková imunita pretrvávať aj dlhšie.

Aj iné štúdia preukazujú vysokú stabilitu protilátok a pamäťovej B bunkovej imunity po prekonaní ochorenia. Bolo uskutočnených niekoľko analýz z viacerých kompartmentov cirkulujúcej imunitnej pamäte na SARS-CoV-2 v 254 vzorkách. Tiež zistili, že imunoglobulín G (IgG) bol na spike proteín vírusu relatívne stabilný počas  viac ako 6 mesiacov. Dokonca pamäťové B bunky zamerané na spike proteín boli hojnejšie tiež po 6 mesiacoch, ako po 1 mesiaci po nástupe symptómov. CD4 + T bunky a CD8 + T bunky špecifické pre SARS-CoV-2 po nejakej dobe postupne klesali. Ako vidieť, tak prirodzená infekcia poskytuje silnú a stabilnú imunitu proti reinfekcii. Rôzne druhy respiračných vírusov prekonávame každý deň a vďaka variabilite protilátok viazať sa aj na iné antigény nám zabezpečujú dokonalú ochranu. Imunita voči inému respiračnému vírusu poskytuje ochranu aj na iné druhy. Viac o tom som popísal tu: https://zaslobodu.sk/bezne-virusy-nachladnutia-poskytuju-ochranu-proti-covid19/.

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34468184/

Bežné vírusy nádchy poskytujú ochranu proti covid19