Imunitná ochrana po očkovaní alebo infekcii SARS-CoV-2 časom klesá, ale s veľkými rozdielmi vo výsledku

Počas 6 mesiacoch merania protilátkového titra sa došlo k záveru, že u očkovaných jedincov klesali protilátky až o 40 % každý nasledujúci mesiac. U rekonvalescentov (tých, čo COVID prekonali) protilátky klesali o menej ako 5 % za mesiac. Šesť mesiacov po očkovaní BNT162b2 malo 16,1 % jedincov hladiny protilátok pod prahom séropozitivity <50 AU/ml, zatiaľ čo iba 10,8 % pacientov v rekonvalescencii bolo pod prahom <50 AU/ml po 9 mesiacoch od infekcie SARS-CoV-2. V priloženom zdroji vedecká štúdia preukazuje, že jednotlivci po očkovaní vakcínou mRNA Pfizer-BioNTech, majú odlišnú kinetiku hladín protilátok v porovnaní s pacientmi, ktorí ochorenie prekonali. Vyššie protilátkové titre boli zaznamenané po vakcíne, ale s následným rýchlejším exponenciálnym poklesom.

Pýtam sa, kde je tá efektívna a dlhotrvajúca ochrana po očkovaní ??? Vedci v štúdií popisujú, že po počiatočnom očkovaní sú titre protilátok vyššie, ako u infikovaných ľudí, ale s následným rýchlym poklesom. Očkovaný ľudia preukazujú až 40% pokles protilátok každý nasledujúci mesiac, oproti jedincom, ktorí ochorenie covid19 prekonali. 40% a menej ako 5% je obrovský rozdiel, čo jednoznačne preukazuje, že prirodzené prekonanie respiračného vírusu poskytuje lepšiu a robustnejšiu ochranu, ako po vakcinácií. 

Čo je prirodzené je kvalitné a originálne.

Zdroj:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.19.21262111v1