Očkovaní jedinci šíria vírus

Vylučovanie vírusu aj napriek očkovaniu dáva vznik rýchlej adaptácií

Všetky respiračné RNA vírusy disponujú veľkou infekčnosťou a dokonalým únikom pred imunitou vďaka častým mutáciám. To isté platí aj pre vírus SARS CoV2 a všetky jeho varianty. Variant Delta má schopnosť, že dokáže spôsobiť vysokú vírusovú záťaž a predstavuje vysoké riziko prenosu medzi očkovanými ľuďmi, ktorý predstavuj rovnaký rezervoár, ako neočkovaní. Uspokojivý výsledok by bol, ak by očkovacie látky voči RNA respiračným vírusom poskytovali 100% ochranu a zároveň by zabránili šírenie medzi ľuďmi. Preto sa vôbec nepredpokladá, že by intramuskulárne podávané vakcíny proti týmto vírusom poskytovali istú úroveň ochrany. Kasen a kol. vo vedeckej štúdií (viď nižšie zdroj) uvádzajú, že očkovaní jedinci sú často testovaný s pozitívnym výsledkom PCR a majú schopnosť vylučovať infekčné vírusy na ostatných ľudí. Neboli zaznamenané žiadne rozdiely vo vírusovej záťaži medzi očkovanými a neočkovanými. Výsledky ďalej preukázali, že ak sa očkovaní jedinci nakazia súčasným delta variantom, môžu byť účinným zdrojom prenosu vírusu na iných. Lenže toto platí aj pre vírus chrípky.

V štúdii sa odporúča, aby očkovaní ľudia, najmä tí, ktorí môžu byť v styku s vírusom alebo na pracovisku, by mali podstupovať časté testovanie na vírus, ak prejavujú znaky príznakov ochorenia. Týmto procesom by sa aspoň čiastočne obmedzilo šírenie patogéna medzi ľuďmi.  Okrem testovania vedci odporúčajú používať ochranné rúška a sociálny odstup, pretože nemožno predpovedať, ktorí očkovaní jedinci budú do budúcna disponovať vysokou vírusovou náložou.

Z celého textu štúdie jasne vyplýva, že očkovaní ľudia sú rovnako ohrození infekciou a rezervoárom nákazy pre iných a veľkou chybou je, že sa nemusia testovať. Skrátka, štátom poskytované výhody môžu dopomôcť k rýchlejšiemu šíreniu vírusu.

Respiračné vírusy majú od prírody dar dokonale infikovať svojich hostiteľov a obchádzať imunitné obranné reakcie a vakcíny. Doteraz sa nepodarila vytvoriť účinná vakcína voči RNA respiračným vírusom, ktoré majú obrovskú variabilitu mutantov. Čím viac voči nim bojujeme, tým im dávame priestor k lepšej adaptabilite.

Zdroj:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1.full-text

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4.full