Bamlanivimab LY-COV555 nepreukázal účinok liečby proti ochoreniu COVID19

V novembri spravodajská televízna stanica TA3 zverejnila príspevok, kde uvádzajú, že liek Bamlanivimab pomôže už po prvej infúzií (zdroj: https://www.ta3.com/clanok/188006/schvalili-novy-liek-proti-nakaze-pomoze-uz-po-jednej-infuzii). Prečo, ale nepreukážu aj vedecké štúdie, ktoré vo svojich výsledkoch nepreukázali žiadny prínos tohto experimentálneho lieku.

V priloženom zdroji zo stránky NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7781100/ je uvedené, že monoklonálna protilátka LY-CoV555 Bamlanivimab pri súbežnom podávaní s remdesivirom nepreukázala účinnosť medzi hospitalizovanými pacientmi s ochorením covid19.

Ďalší zdroj (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8500303/) uvádza, že Bamlanivimab má obmedzené účinky proti beta a gama variantom a nie je účinný proti delta variantu. 

LY-CoV555 Bamlanivimab sú neutralizačné monoklonálne protilátky, ktoré urýchľujú schopnosť tela brániť sa infekciám tým, že naštartujú prítomnosť protilátok pre daný vírus SARS CoV2.  údajne sa spája so znížením vírusovej záťaže a hospitalizácií. Tieto protilátky boli získané zo séra od osoby, ktorá prežila ochorenie covid19. Dávka 7 000 mg bola zvolená na základe farmakokinetických a predbežných údajov o bezpečnosti. Výsledky štúdie po hodnotení Bamlanivimabu preukázali, že pľúcne výsledky boli totožné. Okrem toho, pacienti, ktorí boli hodnotení v liečbe bamlanivimabom, vykazovali na 5 deň rovnaké výsledky. nebol spozorovaný žiadny dôkaz rozdielneho účinku liečby v rámci základných kategórií. Na 5. deň boli výsledky podobné v dvoch skupinách v rámci každej základnej kategórie. LY-CoV555 Bamlanivimab nepreukázal žiadny prínos zo základných kategórií a ani nebola pozorovaná žiadna významná interakcia pre veľkosť účinku žiadneho z bežných výsledkov. Pacienti, ktorí dostali jednu infúziu neutralizačnej monoklonálnej protilátky LY-CoV555 (v dávke 7 000 mg), nepreukázali lepšie klinické výsledky.

Dôvody nedostatočného prínosu pre liečivo LY-CoV555  zatiaľ nie sú moc známe, ale hypoteticky môžu zahŕňať pomalé alebo neúčinné prenikanie protilátky do infikovaného tkaniva, minimálnu vnútornú potenciu, rýchlu selekciu únikových mutantov, ktoré už činidlo neneutralizuje a samozrejme aj škodlivé účinky protilátky, ktoré môžu byť spojené so zvýšenou replikáciou vírusu alebo prehnaným zápalom. 

Záverom sa nezistili žiadne rozdiely medzi skupinami, pokiaľ ide o primárny výsledok trvalého zotavenia alebo výsledok prepustenia z nemocnice.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7781100/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7781100/

zdroj: https://www.ta3.com/clanok/188006/schvalili-novy-liek-proti-nakaze-pomoze-uz-po-jednej-infuzii