Stigmatizovanie neočkovaných nie je ospravedlniteľné (diskriminácia, označovanie)

V USA a Nemecku vysokopostavení predstavitelia štátu sa opakovane vyjadrujú o pandémii ako pandémia neočkovaných. Tým podsúvajú verejnosti nepravdivé a zavadzajúce tvrdeania, že očkovaní sú pred infekciou chránení a ich sa pandémia nedotýka.

Výsledkom takýchto nepravdivých informácií, ktoré šíria vysokopostavení predstavitelia je aj manipulácia vedcov, ktorí práve pod vplyvom vyhláseni politikov mohli nájsť odvahu a vytvárať mylné domnienky, že neočkovaní ohrozujú očkovaných:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34544881/

Dôkazov, že tieto tvrdenia sú klamlivé a mylné pribúda a posledné prípady jasne ukazujú, že očkovaní šíria infekciu rovnako ako neočkovaní. Očkovaní taktiež končia v nemocnici ako neočkovaní, čo popierali propagátori očkovania v rozpore s vedeckým poznaním ešte pár mesiacov dozadu. Očkovaní taktiež zomierajú na COVID-19 a informácie „odborníkov“ prezentovanými médiami sa ukázali ako klamstvo (že očkovanie chráni pred úmrtim/smrťou).

Príkladom môže byť štát v USA – Massachusetts, kde 469 nových prípadov COVIDu-19 bolo detekovaných počas rôzných udalostí v júli 2021. Z týchto 469 bolo okolo 74% (369) prípadov čiastočne alebo plne zaočkovaných. Až 274 (79%) z nich bolo s príznakmi ochorenia. Navyše bola dokázaná rovnaká virálna nálož, bez ohľadu na to, či je človek očkovaný alebo neočkovaný.

V USA z celkového počtu 10262 pozitívnych prípadov u očkovaných do apríla 2021, bolo 995 pacientov hospitalizovaných a 160 zomrelo. Už toto je dôkazom, že tvrdenia aj našich odborníkov na začiatku očkovania boli klamstvom, manipuláciou a u niektorých nevedomosťou a dôsledkom fanatickej viery vo vakcínu.

Z tohto dôvodu je irelevantné a nepravdivé hovoriť o pandémii neočkovaných. Samotná minulosť práve USA aj Nemecka už ukázala, čo spôsobilo stigamtizovanie rás, menšín. Vyzývame týmto politikov a iné vysokopostavené osoby, aby prestali účelovo, manipulatívne, nezakladajúc sa na vedeckých poznatkoch hovoriť v médiach o pandémii neočkovaných, medzi ktorými sú naši pacienti, kolegovia. Vyzývame vás, aby ste vynaložili snahu ľudi spájať a nie rozdeľovať.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext