Riziko infekcie sa zvyšuje už 90 dní po druhej očkovacej dávke

Riziko opätovnej infekcie SARS-CoV-2 sa po úplnom očkovaní zvyšuje skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Podľa analýzy v britskom Ärzteblatt ( Zdroj: BMJ 2021; DOI: 10.1136 / bmj-2021-067873 ) sa počet infekcií opäť zvýšil len 90 dní po druhej dávke mRNA vakcíny BNT162b2. Podiel pozitívnych výsledkov naznačujúcich prelomové očkovanie sa časom zvýšil. V dňoch 21 až 89 po 2. dávke malo 1,3 % účastníkov pozitívny test. V dňoch 90 až 119 to bolo už 2,4 %. V 120. až 149. dni sa podiel zvýšil na 4,6 %, v období od 150 do 179 dní na 10,3 % a potom na 15,5 %. Presne povedané, čísla sa týkajú iba mRNA vakcíny BNT162b2 od Biontech, jedinej vakcíny používanej v krajine. Predpokladá sa však, že čísla mRNA vakcíny Moderna a vakcín založených na vektoroch sú podobné. Čísla sa týkajú len rizika infekcie, nie závažnosti ochorenia.

Pýtam sa, aká percentuálna hodnota bude po viac ako 200 dní?

Vedecký článok ďalej uvádza, že:

  • Jednotlivci, ktorí sú imúnni, majú určitú ochranu pred reinfekciou a znížené riziko závažných klinických následkov. Vyliečení dospelí jedinci majú asi 90 % ochranu pred reinfekciou, dokonca po 150 dňoch. 
  • Napriek tomu sa humorálna odpoveď pamäťových B-buniek a vrcholovo špecifické CD4 + bunkové imunitné odpovede na SARS-CoV-2 časom predvídateľne zmenšujú. Preto sa objavili obavy z možného zníženia imunitnej ochrany SARS-CoV-2 u zaočkovaných populácií a u tých, ktorí sa zotavili z ochorenia COVID-19.

  • Do 26. júla 2021 bolo viac ako 5,2 milióna Izraelčanov plne zaočkovaných dvomi dávkami vakcíny Pfizer-BioNTech. Od júna 2021 však bol zaznamenaný nárast počtu jedincov so SARS-CoV-2, čo by mohlo byť aspoň čiastočne spôsobené klesajúcimi hladinami protilátok proti SARS-CoV-2 u očkovaných ľudí. 
  • Účinnosť dvoch aplikovaných dávkach mRNA vakcín by sa mohla časom znížiť, a údajne je potreba aplikácie tretej dávky.

Na záver si kladiem otázku, či je nutné sa očkovať (hlavne u zdravých jedincov) ak účinnosť vakcín klesá a to dokonca po 21 až 89 dňoch. U niektorých jedincoch táto rýchlosť poklesu účinnosti môže byť vyššia. Hypoteticky sa dá skonštatovať, že očkovaný budú potrebovať niekoľko opakovaní. Z celého štúdia vyplýva, že očkovanie na covid19 bude do budúcna aj 2 x ročne a neustále. Vírus má účinnú adaptabilitu a mutácie mu dávajú vznik nových variantov, ktoré obchádzajú imunitný systém aj po očkovaní. Ďalej, automaticky klesá humorálna  odpoveď pamäťových B-buniek a CD4+ T buniek. Čo je značne negatívne, aby bola poskytnutá ochrana pred opakovanou infekciou a preto je zistený ten nárast pozitívnych ľudí aj po dvoch dávkach vakcíny. Vedecký článok zistí, že po dvoch dávkach vakcín sa zvyšuje infekčnosť a znižuje účinnosť, ale zároveň odporúča tretiu dávku vakcíny. Je to paradox, lebo čo nastane po tretej dávke? Bude účinnosť znížená ešte viac, ako po dvoch dávkach, a pozitívny jedinci budú vírus viac prenášať? Dávajú nám vedci týmto článkom náznak, že vakcináciu bude nutné každým rokom opakovať? Zrejme áno. A kde je tá účinná a dokonalá ochrana, ktorú nám tvrdia odborníci? Je to na zamyslenie, pretože sa tu dosť vecí odporuje.

Ďakujem Eve Balážikovej za spoluprácu.

Zdroje:

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/129426/SARS-CoV-2-Infektionsrisiko-steigt-bereits-90-Tage-nach-der-2-Impfdosis?fbclid=IwAR0PmlUp1TvIWvBJJh4rW6u3Osh0a24M9EC5F1FEMAvb3Aj23lUQ858R2Uc

https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067873