Protilátky po prekonaní násobne vyššie ako po očkovaní

Opakovane sa vo svojej praxi stretávam s prípadmi ľudí, ktorí prekonali COVID a vykonali si test na protilátky voči SARS-COV2(COVID-19). Väčšina z nich mala vysoké nadpriemerné hodnoty protilátok, paradoxne u mnohých po mesiacoch ich hodnoty rastú.

Naopak v prípade očkovaných už krátko po očkovaní protilátky vôbec nie sú. Dokonca som zažil viacero prípadov, kedy sa očkovaným ani protilátky nevytvorili. Ale toho sme svedkami už teraz, že sa treba preočkovávať. A vzhľadom na veľkú neznámu vakcín možno predpokladať negatívny dopad na imunitu pri opakovanom očkovaní a intervaly na očkovanie bude treba skracovať.

Tu je výsledok testu na protilátky pacientky, ktorá COVID prekonala pred 8 mesiacmi. Testy boli robené dnes. Ak si všimnete v zátvorke S, to znamená, že sa testujú len protilátky voči SPIKE proteínu. Tie sa tvoria u očkovaných. Avšak u tých, čo COVID prekonali sa tvoria protilátky j proti iným častiam vírusu, nielen voči spike proteínu a tie keby sa zisťovali tiež, tak by hodnoty boli násobne vyššie.

Pacientka prekonala COVID takmer bez príznakov, len mierná nádcha, ani strata čuchu, únava. Dala si odobrať aj hodnoty vitamínu D a tie má v norme. Vitamín D je veľmi dôležitý pri ochrane organizmu voči vírusom a veľa ľudí má hodnoty podpriemerne.