Zabíjali lekári dôchodcov?

S predpisom a používaním nevhodných liekov u starých ľudí sa stretávam často a som zhrozený. Obvoďáci, ale aj somatickí lekári v nemocniciach, aby mali pokoj od pacienta spacifikujú ho opiátmi (Codein, Tramal, Transtec..), benzodiazepínmi (Diazepam, Lexaurin, Neurol), ktoré zhoršujú priebeh každej respiračnej infekcie.

Často je to nevedomosť, ale nemožno vylúčiť ani vnútornú agresiu lekárov. Problémom je, že príbuzní nemohli chodiť za pacientami do nemocnice, tým nemal kto kontrolovať personál a starostlivosť. Vo väčšine takýchto zariadení je často silne vyhorený personál, ktorý neznáša svoju prácu, pacientov….

Vláda Veľkej Británie je obvinená zo zabíjania dôchodcov

https://www.facebook.com/NewsSkInfo/posts/137298081870178