Čím viac sa očkuje, tým viac mutácií, vychádzajú nové štúdie

Na stránke Verejnosť proti nátlaku a psychickému mučeniu uverejnila lekárka preklad štúdie poukazujúcej na spojitosť vzniku mutácií s očkovaním.

Samotný okopirovaný text:
Vychádzajú štúdie,ktoré potvrdzujú predošlé „konšpiračné teórie“ a to,čo mnohí odborníci predikovali už minimálne pred pol rokom. Čím viac sa očkuje, tým viac je vírus tlačený do imunitného úniku a prežívajú mutácie. Čím dlhšie trvá očkovanie, tým odolnejšie odolnejšie mutácie proti vakcínám vznikajú.

štúdia: (ďakujem Zuzana Ballasch za upozornenie) Mechanizmy vývoja SARS-CoV-2 odhaľujúce mutácie odolné voči očkovaniu v Európe a Amerike

Citácia: Nemožno prehliadať dôležitosť pochopenia vývoja SARS-CoV-2. Nedávne štúdie potvrdzujú, že prirodzený výber je dominantným mechanizmom vývoja SARS-CoV-2, ktorý uprednostňuje mutácie, ktoré posilňujú vírusovú infekčnosť. Tu demonštrujeme, že prelomové mutácie alebo mutácie odolné voči protilátkam poskytujú nový mechanizmus vírusovej evolúcie. Konkrétne mutácia Y449S odolná voči vakcíne v doméne viažucej spike (S) proteínový receptor, ktorá sa vyskytla v ko-mutáciách Y449S a N501Y, má zníženú infekčnosť v porovnaní s pôvodnou SARS-CoV-2, ale môže narušiť existujúce protilátky, ktoré neutralizujú vírus. Sledovaním evolučných trajektórií mutácií odolných voči vakcíne vo viac ako 2,2 miliónoch genómov SARS-CoV-2 odhaľujeme, že výskyt a frekvencia mutácií odolných voči vakcíne silne koreluje s mierou zaočkovanosti v Európe a Amerike. Očakávame, že ako doplnková cesta prenosu sa mutácie prelomové vo vakcíne alebo mutácie odolné voči protilátkam, ako sú tie v Omicrone, stanú dominantným mechanizmom vývoja SARS-CoV-2, keď bude väčšina svetovej populácie buď zaočkovaná alebo infikovaná. Naša štúdia vrhá svetlo na vývoj a prenos SARS-CoV-2 a umožňuje navrhnúť vakcíny novej generácie odolné voči mutáciám a protilátkové lieky.

zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34873910/