mRNA chrípkové vakcíny v 1 fáze testovania

Ide o ďalší experimentálny produkt?

Po zavedení experimentálnych mRNA vakcín proti ochoreniu COVID sa traja výrobcovia liekov (Moderna, Pfizer a Sanofi/Translate Bio) zrazu začali predbiehať o ďalší vývoj experimentálnych modifikovaných mRNA vakcín proti stabilnej chrípke. Sme svedkami, že mRNA vakcíny zapríčiňujú nežiaduce účinky na organizmus u viacero kandidátov. Veľmi nepríjemným faktorom je častejší zápal srdcového svalu (tzv. myokarditída), ktorá sa prejavila aj u mládež. Od zavedenia mRNA vakcín doposiaľ nevieme o budúcich možných nežiaducich príznakov, ktoré sa môžu prejaviť kľudne aj o niekoľko rokov. Čudujem sa biotechnológom z vyššie popísaných spoločností, že sa na vývoj mRNA vakcín proti chrípke dali. Pritom sami vedia, že chrípka je veľmi stabilná, adaptabilná a jej mutačná aktivita prispieva k vzniku nových variant, schopné úniku pred imunitou a vakcínam. Súčasné chrípkové vakcíny nemajú vysokú účinnosť a je mnoho prípadov, že sa ľudia nakazili aj dlhšie po očkovaní. Aplikácia chrípkových očkovacích látok je zrejme len dobrý biznis. Veľmi dlhú dobu nám trh ponúka tieto vakcíny, a pritom sa nám vôbec nepodarila chrípka eradikovať. Je to jednoznačne nemožné. RNA vírusy značne mutujú a okrem toho majú bohaté zastúpenie v ekosystéme najmä u zvierat.

Vždy sa budem opakovať, že RNA vírusy majú vysokú mieru mutácií – až miliónkrát vyššiu, ako ich hostitelia. Tieto vysoké rýchlosti korelujú so zvýšenou virulenciou a evolubilitou, čo tieto vlastnosti považujem za prospešné pre všetky vírusy. Mutácie sú stavebné kamene evolúcie. Môže na nich pôsobiť prírodný výber, a sú častou príčinou nových udalostí, viditeľné v evolučnom procese. Väčšina z nich však nie je pre organizmy prospešná (najmä pre vyššie živočíchy a človek). Mnohé mutácie spôsobujú, že organizmy zanechávajú v priebehu času menej potomkov. Priamym pôsobením prirodzeného výberu na mutácie je výsledkom vyčistenia z populácie. Vedci roky predpokladajú, že RNA vírusy zvýšia mutačnú aktivitu a sami sa vyhubia. Prečo sa to doteraz nestalo? Lebo tento proces vedia vírusy od svojej evolúcie dokonale ovládať, čím sa úspešne prispôsobujú. Ak by vedci mali pravdu, už by tu za tie roky vírusy neboli. Oni totiž vedia svoju mieru prispôsobiť a ovládať na svoju existenciu. Ak sa vírusy nachádzajú v prostredí, na ktoré sú prispôsobené, tak mieru rýchlosti údajne dokážu znížiť. Takmer každý mutant vykazuje rovnakú patogenitu a šíriteľnosť. Klinickými prejavy často závisia od celkového stavu hostiteľa a vírusovej RNA polymerázy. Ak to hlbšie rozoberiem, tak miera mutácie vírusu súvisí s tým, ako stabilné musia byť vírusové proteíny, aby správne fungovali. Polymeráza je vysoko polymorfná, pretože predstavuje tzv. výkon. Podobne na tom sú štrukturálne proteíny, zvyčajne dosť podobné. V prípade nedostatočného zloženia kapsidy, sa môžu produkovať neinfekčné častice (často nemožné). Na strane druhej s povrchovými proteínmi zvyčajne vidieť oveľa viac variácií, umožňujúce úniku adaptívnej imunitnej odpovedi.

Prečo niektoré vakcíny poskytujú dlhotrvajúcu ochranu a iné nie? Najprv je potrebné, ako funguje imunita voči vírusom. U chrípok a iných respiračných ochorení sa produkujú neustále nové mutanty. Čím väčší tlak, tým aktivita bude silnejšia a rýchlejšia. Ak sa počas replikácie vytvoria nové mutanty (varianty), tak protilátky, ktoré budú mať vďaka variabilnosti väzbu na receptor vírusu, ho môžu zneutralizovať. V opačnom prípade, viac pozmenené varianty uniknú týmto protilátkam a zapríčinia patologický proces, či už mierny, stredný alebo závažný. Miera rýchlosti replikácie závisí od dĺžky genómov najmä na sekvenciách ORF a ostatných proteínoch. Teraz si vezmime vírus hepatitídy A a známy rotavírus. Na tieto druhy sú dostupné vakcíny aj napriek ich prítomnej RNA a vysokej mutačnej aktivite. Nové varianty totiž nevykazujú pozmenené receptory, a tak ich vakcinačné protilátky dobre rozpoznajú. Rýchlosť mutácie chrípky a rotavírusu je takmer rovnaká. Chrípka má mutácie zvýšené, ale nepresné. Aby sme boli v obraze, tak všetky miery rýchlosti pod 10-5 sú obrovské. Vírus chrípky A a poliovírus (detská obrna) sú skoro na rovnakej rýchlosti 10-5, čím poliovírus nedokáže tiež vytvoriť nové varianty, ako chrípka, ktorá mutuje svoje povrchové proteíny genetickým driftom a posunom.

Na záver môžem dodať len to, že na chrípku sa nikdy nevytvorila účinná vakcína, ktorá by ju bola schopná zlikvidovať. Boj s prírodou je u RNA respiračných vírusov NEMOŽNÝ a každý výskum v tomto zlyhal. Vedia to biotechnológovia, vedci, virológovia a preto sa veľmi čudujem, že sa do vývoja mRNA vakcín zamerané voči chrípke a koronavírusu zakomponovali. Na začiatku tušili, že SARS CoV2 vakcínami zničia. Sľubovali nám slobodu, koniec pandémie a namiesto toho tu máme nové preočkovania a nové názvy mutantných vírusov s rôznym názvoslovím. Máme možnosť vidieť, aké nežiaduce príznaky nám priniesli súčasné mRNA vakcíny proti covid. Po možnom zavedení na trh nových chrípkových mRNA vakcín, nám čo prinesie?? Veď to budú zase len experimentálne modifikované, o ktorých sa nič nevie a netuší to ani samotný výrobca. Nahratý gén tvorby proteínu sa bude odrážať od sekvencie na mRNA. Len čo v prípade získania nových infekčných častíc? Voči nim už protilátky väzbu mať nebudú. Stále sme pri tom istom. Klasické vakcíny zázrak voči chrípke nespravili. Prečo sa teda nepoučia z prvého chybného kroku? Už minulý rok som upozorňoval, že tento dej sa nikdy nepodarí. Ak to nespraví príroda sama, tak človek určite nie. Viesť boj proti obrovskej rýchlosti tvorby mutantov, pričom každý z nich môže mať inú štruktúru je vopred prehratý. Jediné čo platí voči RNA respiračným vírusom je samotná imunita.

Verte jej.

https://mediweb.hnonline.sk/spravy/11212307-coskoro-sa-dockame-aj-mrna-vakcin-proti-chripke-v-com-su-ine-ako-tie-ktorymi-sa-teraz-ockuje

Spracoval Michal Šebeňa