Rýchla progresia angioimunoblastického lymfómu T-buniek po posilňovacej dávke vakcíny BNT162b2 mRNA

Zhoršuje mRNA vakcína priebeh nádorového ochorenia?

Súčasná pandémia priniesla vývoj experimentálnych mRNA vakcín, ktoré boli zavedené v rýchlom tempe, čím skrátili predklinický výskum. V minulosti som poukazoval v článku „Biotechnologický omyl“?, kde som popísal hypotetickú myšlienku o rozvoji nežiadúcich účinkov modifikovanej mRNA pseudouridínom, za účasti iných molekulárnych a bunkových reakcií, vrátane k progresií možných nádorových ochorení. Podľa medicínskej stránky SOLEN.SK je obsiahnuté, že „Podľa medzinárodných odporúčaní je vhodné zaočkovať všetkých onkologických pacientov, ako vysokorizikovú skupinu“ v príspevku s názvom „Očkovanie proti COVID-19 u onkologických pacientov“. Tento proces som od začiatku považoval za riskantný, nakoľko absentujú rozsiahle dlhoročné štúdia u týchto pacientov.

Zdroj článku SOLEN, kde odporúčajú očkovať na covid všetkých onkologických pacientov: (https://www.solen.sk/casopisy/onkologia/ockovanie-proti-covid-19-u-onkologickych-pacientov)

Podľa Goldmana a kol. vo svojej vedeckej štúdií zistili vznik, neočakávane rýchlej progresií lymfomatóznych lézií, po podaní posilňovacej vakcíny BNT162b2 mRNA u muža, ktorému bol nedávno diagnostikovaný angioimunoblastický lymfóm T-buniek. Po podaní mRNA vakcín sa u 66 ročného pacienta s vyššie uvedenou diagnózou lymfómu preukázali mnohopočetné, objemné hypermetabolické lymfadenopatie nad a pod bránicou, ako aj niekoľko extra-nodálnych hypermetabolických lézií. Zároveň mu bola vykonaná biopsia ľavej krčnej uzliny, ktorá zistila reziduálne atrofické germinálne centrá, obklopené rozšírenou parakortikálnou oblasťou zloženou z atypického infiltrátu T-buniek. Okrem toho, parakortikálna oblasť obsahovala zvýšený počet vysoko-endotelových venúl, zvýšeným počtom folikulárnych dendritických buniek, s niektorými ložiskami EBV+ B-bunkovej imunoblastickej proliferácie. Tieto znaky vysoko naznačovali diagnózu angioimunoblastického T- bunkového lymfómu. Zároveň, nebola preukázaná zmena v produkcií protilátok voči vírusu SARS CoV2. Autori v štúdií ďalej popisujú, že malígne T- folikulárne pomocné bunky, charakteristickým znakom angioimunoblastického lymfómu, môžu byť obzvlášť citlivé na mRNA vakcíny, keď obsahujú mutáciu RHOA G17V. Táto mutácia skutočne uľahčuje proliferáciu a aktiváciu niekoľkých signálnych dráh v T- folikulárnych pomocných bunkách. V záverečnej sekcií je jasne autormi definované, že vakcinácia mRNA (BNT162b2) môže vyvolať rýchlu progresiu angioimunoblastického lymfómu T-buniek.

Dávam si otázku, že dokedy toto bude dovolené? Článok na stránke SOLEN.SK, odporúča očkovať všetkých onkologických pacientov. Veď každý onkologický pacient má poruchu na úrovni DNA, vykazujúce silné mutačné aktivity. Každá očkovacia látka je po podaní považovaná, ako „nepriateľ“, čím nastolí imunitné odpovede a naučí telo bojovať (klasické vakcíny). Ale u tejto vakcíny sa netuší, ako sa bude v ľudskom organizme správať. Skrátka sa nevie, ako sa v tele zachová aj o niekoľko rokov. Prirodzená infekcia spôsobuje poškodenie buniek, ktoré sa musia vysporiadať s možným vznikom mutácií na DNA, pretože samotný zápal je imunitná reakcia, ktorá dokáže viesť k rozvoju rakoviny. A oni odporúčajú u tak citlivých pacientov (s onkologickým ochorením), aplikovať experimentálnu vakcínu s nedostatkom rozsiahlych vedeckých výskumov.

Zaujímavosť:

Vo vedeckom článku z NCBI z januára 2021 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7827936/), autori uvádzajú, že spike proteín ovplyvňuje bunkovú signalizáciu, čím by sa mali dlhodobé následky pozorne sledovať. Ovplyvnenie bunkovej signalizácie je veľmi citlivý proces, ktorý môže viesť ku vzniku nádorov. Preto je veľmi nutné vykonať niekoľko výskumov na zistenie, čo presne spôsobuje progresiu lymfómu, a od nich sa odraziť aj do budúcna. Zároveň, treba apelovať na preukázanie vinníka, či už ide o  modifikovanú mRNA (a v nej metylpseudouridin), resp. iné zložky, alebo spike proteín vytvorený vakcínou.

Ďakujem Eve Balážikovej za poskytnutie zdroja.

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8656165/

https://www.solen.sk/casopisy/onkologia/ockovanie-proti-covid-19-u-onkologickych-pacientov

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7827936/

Can Increased Rate of Infections Predict Cancer?