Po očkovaní proti COVID-19 sa môžu vyskytnúť počiatočné klinické príhody sklerózy multiplex

Na povrch vyplávala ďalšia nová diagnóza po očkovaní vakcínou mRNA proti ochoreniu COVID19. Vo vedeckej štúdií, Toljan a kol. uvádzajú, „sériu 5 prípadov novodiagnostikovanej sklerózy multiplex po nedávnej expozícii vakcínou mRNA COVID-19“.

Prvý prípad nastal u 29 ročnej ženy, ktorá deň po podaní prvej dávky vakcíny Pfizer pociťovala akútny nástup slabosti a znecitlivenia ľavej nohy. Vyšetrenie mozgu a krčnej chrbtice magnetickou rezonanciou (MRI) boli preukázané mnohopočetné mozgové lézie, vrátane niekoľkých periventrikulárnych a juxtakortikálnych lézií bielej hmoty s jednou zväčšujúcou sa léziou v pravom centre semiovale. Po odobratí mozgovomiechového moku sa zistila pleocytóza (8 leukocytov/μl), zvýšený index IgG (0,71) a 10 oligoklonálnych nezhodných prúžkov. Nakoniec jej bola po negatívnej diagnostike systémových autoimunitných ochorení zistená skleróza multiplex (SM) pomocou séra.

V druhom prípade išlo o 37-ročného muža bez významnej anamnézy, kde sa u neho vyvinula parestézia ľavej ruky, a to 3 dni po prvej dávke vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19. V čase, keď dostal druhú dávku, o 3 týždne neskôr, sa parestézia rozšírila po celej ľavej ruke. Tri mesiace po nástupe prvých symptómov sa u neho vyvinulo nutkanie na močenie a nerovnováha chôdze.

Tretí prípad opisuje 41 ročného zdravého muža, ktorý pocítil obojstrannú necitlivosť chodidiel približne 1 mesiac po druhej dávke vakcíny Moderna COVID-19. Počas nasledujúcich 2 mesiacov sa u neho vyvinula progresívna paraparéza a ťažkosti močenia. O mesiac neskôr sa u neho rozvinula zhoršujúca sa paraparéza a akútny začiatok pravej hemiparézy s poklesom pravej tvárovej časti. Analýza cerebrospinálnej tekutiny preukázala výraznú pleocytózu (104 leukocytov/μl), zvýšený index IgG (5,82) a 6 oligoklonálnych pásov obmedzených na CSF. Vyskytol sa tiež znížený pocit vo všetkých senzorických modalitách na celej ľavej ruke, ľavej polovici trupu pod dermatómom na úrovni T4 a na celej ľavej nohe. Diagnóza SM bola stanovená, keď diagnostika infekčných alebo systémových autoimunitných stavov bola negatívna.

Štvrtý prípad predstavuje 46 ročnú ženu s anamnézou jednostranného zápalu zrakového nervu a nevýraznou magnetickou rezonanciou mozgu. Po prvej dávke vakcíny Moderna COVID-19  sa u nej vyvinula občasná necitlivosť pravej nohy. Tri dni po druhej dávke vakcíny sa dostavila bilaterálna bolesť ramena a pocit pálenia na ľavej bočnej strane brucha. MRI krčnej a hrudnej chrbtice ukázala mnohopočetné zosilňujúce lézie v chrbtici konzistentné s demyelinizáciou. Hodnotenie séra a CSF pre napodobeniny bolo nevýrazné, ale pozoruhodné pre pleocytózu (8 leukocytov/μl), zvýšený index IgG (1,83) a 20 pásov v CSF. Štúdie infekčných chorôb v CSF zahŕňali: herpes vírusy (Herpes simplex, Varicella zoster , Epstein-Barr, Cytomegalo),West Nile vírus, Borrelia burgdorferi IgG a IgM a VDRL. Pacientke bola diagnostikovaná skleróza multiplex po negatívnej sérovej diagnostike na systémové autoimunitné ochorenia a vaskulitídu.

Piaty prípad nastal u 43-ročnej ženy, pričom po 5 týždňoch po druhej dávke vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 sa vyvinula slabosť distálnej pravej ruky a necitlivosť pravej periorbitálnej a palatinovej oblasti. MRI mozgu preukázala zosilňujúce a nezväčšujúce sa temporálne a kalózne periventrikulárne ovoidné lézie, ako aj zvýraznenie proximálneho pravého trigeminálneho nervu. Ďalšia diagnostika zahŕňala analýzu CSF, ktorá bola pozoruhodná prítomnosťou 8 oligoklonálnych pásov, ktoré sa inak nevyskytovali v sére, ale mali normálny počet buniek (1 leukocyt/μl). MRI krčnej a hrudnej chrbtice s kontrastom nepreukázala žiadne abnormality. Testovanie séra na systémové zápalové alebo autoimunitné stavy boli negatívne. Nakoniec jej bola stanovená diagnóza SM.

Skleróza multiplex je multifaktoriálne ochorenie, kde spúšťačom môžu byť environmentálne faktory, genetické predispozície, infekcie najmä vírus Epstein-Barrovej. Úloha vírusov, vrátane koronavírusov , v patogenéze SM je nejasná, ale existujú postuláty, že tieto vírusy dokážu navodiť samovoľne reagujúce T-bunky zamerané na centrálny nervový systém. To dokážu aj iné vírusy. Aj keď neexistuje priamy dôkaz nástupu  sklerózy multiplex po očkovaní mRNA vakcínou, tak tieto zistenia naznačujú možnú súvislosť. Aj na toto je nutné vykonať niekoľko vedeckých štúdií, ktoré o vakcínach proti covid19 absentujú.

Spracoval: Michal Šebeňa

Zdroj:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016557282100312X