Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa. Hovorí Biblia…

Nástrojom diabla sa stali média a psychicky narušení politici, narkomani vo vedúcich pozíciach. Výsledok ich pôsobenia zažívame práve teraz. Zaujimavosťou je, že o tomto všetkom sa píše v Biblii…

Biblia, Marek 13:12

EVANJELIUM PODĽA MAREKA— Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa. Aj deti sa po­stavia proti rodičom a pri­pravia ich o život.

zdroj: https://www.bible.sk/sk/ekumenicky/marek/13/12

Vždy pri zmienke diabla si spomeniem na obraz akcionára najväčšich firiem na svete Jacoba Rothschilda s emočne nestabilnou psychopatkou Máriou Abramovič ako stoja pod obrazom diabla…