IgA nefropatia po očkovaní vakcínou Moderna proti SARS-CoV-2

Prednedávnom som uvádzal článok o vzniku ochorenia sklerózy multiplex po očkovaní vakcínami proti COVID19. V tomto článku obsiahnem ďalší problém, ktorý vznikol tiež po očkovaní vakcínami mRNA, a to IgA nefropatia po očkovaní. V mojich spracovaných článkoch som ešte pred nástupom covid19 vakcín upozorňoval na možné problémy s obličkami, nakoľko tieto orgány vykazujú senzitivitu voči viacero farmakologickým prípravkom vrátane vakcín.

Ochorenie IgA nefropatia patrí medzi najčastejších zástupcov zápalových ochorení obličkových glomerúl. Glomerula je mirkoskopická základná filtračná jednotka obličkového tkaniva. Ich zápaly sa označujú ako glomerulonefritídy. Tie môžu byť neinfekčné, vďaka abnormálnym reakciám imunitného systému. IgA nefropatia je spôsobená ukladaním imunoglobulínu IgA v obličkových glomerulách, čo spôsobuje ich poškodzovanie. Problém sa vyskytuje buď samostatne, alebo v rámci iných imunitne podmienených ochorení. Medzi klinické príznaky sa radia: krv v moči, zvýšené bielkoviny v moči, ale často býva aj bez príznakov. Ochorenie je dlhodobé a asi u tretiny chorých vedie k postupnému zlyhávaniu obličiek. Vzácne môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu ľadvín. Diagnostika sa opiera na vyšetrenie moči s nálezom krvi, bielkovín a celkového vyšetrenia obličiek. Veľký význam zohráva stanovenie imunoglobulínu A (IgA). Ostatné vyšetrenia ako sono brucha, RTG a mikrobiologické vyšetrenie moču napomáha k vylúčeniu iných ochorení močových ciest.

Vo vedeckom článku, Abramson a kol. uvádzajú prvý prípad novodiagnostikovanej IgA nefropatie (IgAN) po očkovaní vakcínou proti vírusu SARS-CoV-2. Ochorenie sa vyskytlo u 30 ročného muža bez známej anamnézy, ktorý prejavoval hrubú hematúriu  a subnefrotickú proteinúriu, 24 hodín po druhej dávke vakcíny mRNA-1273 (Moderna). Biopsia obličiek preukázala IgAN. Hrubá hematúria znamená, že v moči je prítomné dostatočné množstvo krvi viditeľné voľným okom. Rovnako, ako pri prirodzenej infekcii, osoby, ktoré dostávajú 2 vakcíny na báze mRNA, vykazujú silné protilátky proti doméne viažucej receptor (RBD) proteínu S1. Vzhľadom na jedinečnosť glykozylácie RBD a silnej stimulácie imunitnej odpovede z vakcíny na báze mRNA v porovnaní s inými vakcínami je predpoklad, že sa u pacienta vyvinuli protilátky, vedúce k depozíciám imunokomplexu obsahujúcich IgA.

Z článku spomeniem, že pacient prvý deň po podaní druhej vakcíny dostal horúčky, triašku, bolesti hlavy a s prítomným hnedo sfarbeným močom.Po  dôkladnom vyšetrení sa preukázalo ochorenie (IgAN), ktoré je hlavným jadrom tohto článku. Mnoho ľudí pociťuje podobné príznaky a z hľadiska absencie dostatočných výskumov experimentálnych covid19 vakcín, odporúčam o ľudí, ktorí očkovanie vykonali, aby si dali dôkladne vyšetriť moč.

Spracoval: Michal Šebeňa

 

Zdroj:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590059521001552