Postrehy zo psychiatrickej ambulancie počas COVID-19

Pohľad na zaujímavosti zo psychiatrickej ambulancie počas COVID-19.

2020
1/ Marec – apríl
*  Panické poruchy s obsedantne – kompulzívnou sympt. – ako reakcia na dodržiavanie hygieny a nosenia rúšok , obavy z nakazenia
* zhoršenie endogénnych depresií, ktoré boli v remiisii
* pribudli tinedžeri – alkohol, drogy, sebapoškodzovanie, závislosti na sociálnych sieťach
* Exhaustívny syndróm – mladé matky na homeoffice, ktoré museli okrem práce zvládať online vyučovanie s deťmi a protom sa ešte aj starať o domácnosť a ev. škôlkárov

2/ Máj – jún
* postcovidový sy :  a) existujúci pacienti sa dlho nevedeli spamätať, potrebovali úpravu liečby a rehabilitáciu
                              b) noví pacienti – úzkostné poruchy a reaktívne depresie ako reakcie na úmrtie v rodine ev. v práci (stredný aj vyšší vek – seniori)
* „obete“ lockdownu – gastro (čašníci, kuchári, živnostníci,kaderníčky… úzkostne-depresívne stavy z ohrozenia existencie, platobná neschopnosť)

3/ Júl – september
relatívne bežná sezónna klientela

4/ november – december
* v súvislosti s plošným testovaním a tvrdým lockdownom zhoršenie u 85% existujúcich pacientov
* noví pacienti – panické poruchy ( okrem tinedžerov mi pribudli aj 5 pacienti 3. – 5. ročník ZŠ (poruchy správania na základe cyberšikany)


2021
5/ Január – marec
* reaktívne depresie všetkých vekových kategórií po úmrtich v rodine, susedstve, okolí,
zaujímavá je moja skúsenosť (3x) a skúsenosť primára gynekologie – mladé ženy potrácali v 7. týždni tehotenstva
* postcovidový sy
* pacienti vo veku 25 – 30 r. sa dali zaočkovať Pfizerom a až teraz v októbri sa ako tak stabilizovali. 5 učiteliek sa očkovalo Astra  a t.č. už sú bez psychofarmakolog. liečby
   (Dg: klimakterická depresia)
* znova nárast exhaustívnych sy u matiek na homeoffice
* nárast tínedzerov a mladých ľudí so závislosťou od psychoaktívnych látok
* úzkostné stavy u VŠ študentov, ktorí študovali online
* moje pozorovanie: mám 2 pacientov – súrodencov s depresiou, liečených antidepresívami, ich matka je tiež liečená Alventou.
Dostali Covid všetci, liečili sa všetci ivermectínom, ale hospitalizovaný bol len otec (4 dni , len kyslík a dexamethazon), ten však žiadne antidepresíva neužíva!To potvrdzuje aj zistenia, že antidepresíva zvyšujú bunkovú imunitu. 11 mojich pacientov prekonalo Covid , nikto nebol hospitalizovaný.


6/ apríl – jún
* depresívne reakcie po úmrtí príbuzných po očkovaní
* zhoršenie psych. stavu po očkovaní Pfizerom
* reaktívne depresie (strata práce, strata živnosti – gastro)

7/ júl – august-júl  – relatívne uvolnenie, ale reakcie po očkovaní (chceli ísť na dovolenku) – kolapsové stavy s nutnosťou hospitalizácie

8/ September .- október* dekompenzácia BAP , závislosti od alkoholu a psychoaktívnych látok , zvýšený konzum
* tínedžeri konečne chodia do školy, mierne zlepšenie* mierny nárast psychosomatických ochorení* objavujú sa u dospelých obavy o budúcnosť, zamestnanie, splácanie hypoték

Poznámka: Obavami z celej tejto situácie trpia ale aj moji kamaráti, známi, príbuzní, ktorých povzbudzujem psychicky, lebo ekonomická situácia sa zhoršuje a všetkých trápi neistota a obavy. Rastie nespokojnosť s vládou…