Ženy hlásia horšie vedľajšie účinky po očkovaní proti COVID

V príspevku uvádzam zdroj stránky webmd.com, v ktorom je obsiahnuté, že „ženy hlásia horšie vedľajšie účinky po očkovaní proti ochoreniu covid“. Ide najmä o anafylaxiu, ktorá môže byť aj život ohrozujúca. Podľa výskumníkov CDC bolo zistené, že týmto nežiaducim stavom trpia najmä ženy. Ďalej podľa zdroja:  „Vedľajšie účinky sa spomedzi mužov líšia vďaka širokej škály vakcín a často v dôsledku hormónov, génov a vakcinačných dávok“. Skrátka, ženy majú na anafylaktický šok väčší sklon. Boli spomenuté aj iné vakcíny napr. v rokoch 1990 – 2016 bolo hlásených až 80% anafylaktických reakcií po podaní vakcíny proti pandemickej chrípke. Rovnako zvyknú mať túto reakciu aj na vakcíny proti hepatitíde B, chrípke a kombinovanú proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

Ženy majú prirodzene silnejší imunitný systém ako muži a tým produkujú aj viac protilátok v reakcií na vakcíny. Významnú rolu zohrávajú aj hormóny. Ak ide o ženský hormón estrogén, tak ten môže spôsobiť väčšiu produkciu protilátok, čo naopak vplyv testosterónu na produkciu imunitných chemikálií môže potláčať.   Z hľadiska génov, ktoré súvisia s imunitou sú lokalizované na chromozóme X. Ženy majú dve tieto kópie a muži iba jednu. Podľa domnienke vedcov, môže toto súvisieť aj s väčším výskytom autoimunitných ochorení u žien.

Jednoducho „ženy majú väčšiu imunitu, či už voči nám samým, či je to voči vakcínovému antigénu, či je to voči vírusu,“.

Zdroj:

https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210310/women-report-worse-side-effects-after-covid-vaccines

Zdroj obrázka: webmd.com