Vzor trestného oznámenia za diskrimináciu neočkovaných (júl 2021)

Vzor trestné oznámenia pre pendlerov:

Ako osoba dochádzajúca za prácou, nazývana pendler som podal trestné oznámenie mailom. V prílohe je trestné oznámenie, zmente meno a adresu, datum a miesto odkial to posielate. Trestné oznámenie možno podať e-mailom.
Adresa: gpsr@genpro.gov.sk

Mediálna informácia: Nové nariadenia úradu verejného zdravotníctva, ktoré obmedzujú osoby cestujúce za dovolenkou a prácou nezmyselnými, farmalobistickými nariadeniami, ktoré nepriamo nútia občanov očkovať sa experimentálnou vakcínou. Mňa ako zdravého občana SR, bez príznakov akéhokoľvek ochorenia nútia realizovať testy, ktoré majú vysokú falošnú pozitivitu, nie sú dopredu známe hodnoty Ct, ktoré zodpovedajú podľa hodnoty za falošnú pozitivitu a laboratória si ich menia podľa potreby. Navyše testy falošne diagnostikujú aj prítomnosť vírusov chrípky. Nútia ma platiť si tieto testy z vlastných financií, čo je v rozpore s viacerými hore menovanými zákonmi. Diskriminujú ma pri prechode hraníc, napriek tomu, že som ochorenie prekonal a z klinických pozorovaní a štúdií som presvedčený o tom, že mám lepšiu imunitu ako zaočkovaná osoba a v porovnaní s očkovanými nie som vystavený rizikám vzniku dlhodobých nežiadúcich účinkov. Za tieto opatrenia na čele štátu sú zodpovedné viaceré osoby, ktoré javia známky organizovanej zločineckej skupiny, ktoré profitujú z testovania, v minulosti boli financované farmaceutickými firmami, dokonca boli ich hovorcami. Mnohé tieto osoby boli dosadené do riadiacich funkcií štátu v konflikte záujmov, bez primeranej odbornosti, alebo dosadení priamo farmaceutickými lobistami za účelom experimentálneho očkovania občanov SR experimentálnymi vakcínami.

Vzor je v prílohe: