Close-up of female doctor hands in blue medical gloves with transparent liquid coronavirus Sars-Cov-2 vaccine bottle and syringe for injection in the laboratory. Research and development of new cure for diseases

Vysoká miera infekcie Omikrónom u trojnásobne očkovaných

Naposledy upravené:

RNA respiračné vírusy majú obrovskú schopnosť adaptácie a prispôsobivosti na rôzne organizmy. Neustále mutujú, aby obišli imunitné systémy svojich hostiteľov. Už v minulosti biotechnológovia skúmali, ako voči nim vyrobiť účinnú vakcínu, ale žiadna z nich sa neosvedčila. Skrátka, voči bežným Koronavírusom, Rhinovírusom a adenovírusom je takmer nemožné vytvoriť efektívnu vakcínu, ktorá by mala protektívny účinok. Vírus SARS CoV 2 je patogén, ktorý spadá do čeľade Coronaviridae a disponuje mutačnou aktivitou. Aplikácia vakcín proti covid19 trvá už vyše rok s výsledkom nových mutantov, vrátane Omicronu. Jednoducho si vírus (ako bežné respiračné vírusy) našiel spôsob, ako sa vysporiadať s obranným systémom hostiteľa. Nižšie priloženom linku je vedecká štúdia, ktorá popisuje vysokú mieru infekcie u trojnásobne očkovaných jedincov.

To, že mRNA vakcíny reagujú a znižujú vrodenú imunitu inhibíciou TLR a iných prirodzených zložiek, môže mať pravdepodobne aj tento súvis (zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X?fbclid=IwAR3_GioK3xWowwDyatlWT4D7M8CZQiLftfNACO2UVInW81oNFMHvVyIB0wo#sec6)

Citácia:

Výsledok štúdia popisuje, že bolo zistených 82 (kumulatívny výskyt 22 %) omikrónových infekcií, rozdelených medzi BA.1, BA.1.1 a BA.2. Iba 10% infikovaných účastníkov zostalo asymptomatických. Vírusová záťaž vyvrcholila na 3. deň a živý vírus bolo možné detegovať až 9 dní po prvej PCR-pozitívnej vzorke. Prítomnosť symptómov korelovala so zvýšenou vírusovou záťažou (p<0,0001), ale napriek vymiznutiu symptómov väčšina účastníkov vykazovala hladiny Ct <30 na 9. deň. ), vysoké titre protilátok súviseli so zníženou vírusovou záťažou (p<0,01) a časom do vymiznutia vírusu (p<0,01). Medzi jedincami infikovanými BA.1, BA.1.1 a BA.2 neboli pozorované žiadne významné rozdiely vo vírusovej záťaži a čase do vymiznutia vírusu.

Záver štúdia uvádza vysoký výskyt omikrónových infekcií napriek nedávnej posilňovacej vakcinácii u trojnásobne očkovaných jedincov. Zdá sa, že titre protilátok vyvolané vakcínou zohrávajú obmedzenú úlohu v riziku omikrónovej infekcie. Vysoká vírusová záťaž a sekrécia živého vírusu po dobu až deviatich dní môže zvýšiť prenos v trojnásobne zaočkovanej populácii. 

.

Ďakujem Evke Balážikovej za poskytnutý zdroj

Zdroj:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.02.22273333v1.full?s=09&fbclid=IwAR0DO0wfaJpcsw4DE_n-8KNGL54vuPqKMIIdozfOS2fp_xNOBGdhomNSt_o