VAKCÍNY PROTI SARS VIEDLI K IMUNITNÝM PROBLÉMOM

V roku 2003 keď prepukol prvotný SARS s mierou úmrtia 11%, tak nastala prvá výroba vakcín voči tomuto vírusu. Len ako uvádzajú médiá, tak počas tvorby sa „Inaktivovaný celý vírus použil u fretiek, primátov a ľudí. Všetky vakcíny viedli k ochrannej imunite, ale vyskytli sa komplikácie; vakcíny viedli k imunitnému ochoreniu zvierat. Neuskutočnili sa žiadne štúdie na ľuďoch, ani sa neskúmali vakcínové štúdie, pretože vírus zmizol.

Ďalej, vedci v NCBI uvádzajú, že pri prvotnej výrobe a testovaní všetkých vakcín na SARS CoV1 došlo ku komplikácií. „Všetky tieto vakcíny SARS-CoV indukovali protilátky a ochranu pred infekciou SARS-CoV. A teraz to dôležité: „Avšak provokácia myší, ktorým bola podaná ktorákoľvek z vakcín, viedla k výskytu imunopatológie typu Th2, čo naznačuje, že bola vyvolaná precitlivenosť na zložky SARS-CoV. Pri aplikácii vakcíny SARS-CoV u ľudí je potrebná opatrnosť“.

Teraz sa pýtam: keď v roku 2012 sa okamžite zastavilo testovanie a výroba vakcín voči prvému SARS CoV1 kvôli jasne preukázateľných závažných príznakov na zvieratách, potom prečo sa dnes, len tak jedna radosť a hlavne propagačne rýchlo nasadzuje vakcína do ľudí, ktorej chýbajú dlhé predklinické skúšky na zvieratách ??? Už vtedy mali vedci obavu, že vakcíny spôsobia závažné imunopatologické komplikácie u ľudí s jasným tvrdením, že aplikácia vakcíny sars-cov u ľudí je potrebná zvýšená opatrnosť.

zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/
https://theconversation.com/the-mysterious-disappearance-of-the-first-sars-virus-and-why-we-need-a-vaccine-for-the-current-one-but-didnt-for-the-other-137583