Študenti po očkovaní proti COVID dosahujú horšie výsledky

Šport možno charakterizovať ako realizovanú formu fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov. Šport by mal viesť nielen k psychickému potešeniu, ale hlavne aj po prospešnosti celkového zdravia. Ale čo ak do toho vstúpi nejaký faktor, ktorí značne obmedzí športovú aktivitu a spustí vedľajšie nepríjemné nežiaduce účinky. V nižšie priloženej štúdií sa v sekcií diskusia uvádza, že „u športovcov možno očakávať silnejší krvný obeh počas námahy, ako pri sedavom zamestnaní a vo všeobecnosti budú mať zvýšený prietok krvi, než aký je pozorovaný u jedincov so sedavým zamestnaním. Takáto zvýšená cirkulácia pri vysokej aktivite alebo námahe slúži na zabezpečenie zvýšenej potreby kyslíka v tele a zvýšenej metabolickej aktivity, ktorú si námaha vyžaduje“. Ďalej je uvedené, že na zvýšenie prietoku krvi je potrebný zvýšený srdcový výdaj a arteriálna vazodilatácia. Pri vysokom srdcovom výdaji vzniká zvýšený dopyt po koronárnom arteriálnom prietoku krvi a jeho distribúcií. Koronárna arteriálna vazodilatácia je regulovaná autoregulačnými mechanizmami, ako aj neurologickou vaskulárnou inerváciou sprostredkovanou autonómnym nervovým systémom a hormónmi, ktoré slúžia na úpravu vazodilatácie oproti vazokonstrikcii, ako si fyzická aktivita vyžaduje.

Vakcíny mRNA COVID začínajú proces produkcie proteínov v organizme. Účinky spike proteínu na ACE2 receptory vo vaskulárnom endoteli slúžia na vazokonstrikciu. Výsledkom môže byť prekážka v zásobovaní tela zvýšeným prietokom krvi a kyslíkom práve vtedy, keď sú nároky najväčšie, počas námahy. Imunitné a zápalové faktory spojené s spike proteínom môžu tiež ovplyvniť perivaskulárne a periarteriálne bunky, ako aj infiltráciu CD8 a NK T-buniek. Všetky tieto môžu znížiť koronárnu vazodilatáciu.

Ďalším problémom s dodaním krvi do periférnych a koronárnych tkanív sú polohy a účinky vrcholových proteínov. Hrotové proteíny vyčnievajúce z povrchu endotelu sú naviazané na ACE-2 receptory.

Veľmi znepokojujúce je, že nepriaznivo ovplyvňujú prietok krvi turbulentným, a nie laminárnym prúdením. Keď sa stagnuje krv, kaskáda zrážania začína všadeprítomne v celom tele. Takéto mikrozrážanie zahusťuje a spomaľuje krv, čo by ďalej zhoršovalo prísun krvi a kyslíka do kapilárnych riečiskov v srdci a na periférii. Koronárny prietok krvi teda môže byť nepriaznivo ovplyvnený vysokou viskozitou, ktorá je tiež spôsobená agregáciou červených krviniek vyvolanou spike proteínom z adhézie cez CD 147.

Vyššie opísané mechanizmy, ďalej opísané v tomto dokumente, vytvárajú prekážky optimálneho prietoku krvi, ktoré by nevyhnutne ovplyvnili všetkých príjemcov vakcín proti COVID generujúcich spike proteín. 

Zo štúdií citovaný text:

„Preto musíme odporučiť vyhýbanie sa akejkoľvek vakcíne proti COVID každému dieťaťu alebo mladému dospelému so súčasnými alebo budúcimi plánmi na fyzickú námahu“.

 

Ďakujem za zdroj: Eva Balážiková

Zdroj:

https://pdmj.org/papers/Student_athletes_perform_worse_than_controls_following_COVID_vaccines?fbclid=IwAR3lIo4YteB4qyLVpcyfYzPgMkIp8i2KVXeCeRAascTsS8b1vqPSiCk4x7U