Poranenie pankreasu po očkovaní mRNA vakcínou proti COVID-19

Prinášam ďalší prípad očkovania z vierohodných zdrojov NCBI, kde nastalo poškodenie pankreasu krátko po podaní vakcíny mRNA Pfizer proti ochoreniu COVID19. S rastúcim počtom zaočkovaných ľudí boli hlásené nové a zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré nie sú opísané v charakteristikách lieku. Zdroj upozorňuje na dôkladné sledovanie pacientov, u ktorých sa dostavujú bolesti brucha po podaní vakcíny a zároveň nereagujú na bežné lieky proti bolesti. Tieto symptómy môžu byť spojené s akútnou pankreatitídou.
Prípad nastal u mladej 29 ročnej pacientky, ktorá je zároveň lekárkou, bez anamnézy pankreatitídy a iných sprievodných a alergických reakcií na lieky a vakcíny. Pacientka je zdravá žena, dojčiaca matka a bez konzumácie alkoholu a užívaní drog. 8. januára jej bola podaná prvá dávka mRNA Pfizer, pričom po niekoľkých minútach sa u nej rozvinuli silné bolesti v mieste vpichu s následným vyžarovaním do ľavej ruky a krku. Dvanásť hodín po očkovaní pacientka pociťovala bolesti svalov, hlavy, triašku a celkovú slabosť, ktorá trvala asi 3 hodiny. Dvadsať hodín po očkovaní sa v noci zobudila na silné bolesti brucha. Napriek tomu, že užila  paracetamol v dvoch dávkach po 500mg, úroveň bolesti sa v priebehu niekoľkých hodín zvýšili a bolesť vyžarovala do chrbtice. Po 28 hodinách po očkovaní pacientka stále trpela silnými bolesťami v hornej časti brucha, nereagovala na štandardné perorálne lieky proti bolesti. Vyskytla s au nej aj horúčka do 40°C.

Mechanizmus zodpovedný za pankreatitídu vyvolanú vakcínou je stále nejasný. Existuje niekoľko hypotéz v teórii molekulárnej mimikry napr. v podobnosti sekvencií aminokyselín medzi vírusovými a vlastnými antigénmi, ktoré môžu viesť k autoimunitnej reakcii. Vyvolanie takejto autoimunitnej odpovede môže viesť k produkcii cytotoxických protilátok s afinitou k acinárnym bunkám pankreasu. Nedávno publikované údaje skutočne odhalili, že protilátky proti vrcholovému proteínu SARS-CoV-2 a nukleoproteínu vykazovali skríženú reaktivitu proti mnohým antigénom ľudského tkaniva (zdroj nižšie č. 2 a 3). Medzi ďalšie hypotézy patrí polyklonálna aktivácia lymfocytov, „okolitá aktivácia“ samovoľne reagujúcich lymfocytov, somatické mutácie imunoglobulínových variabilných génov, vaskulitída vyvolaná vakcínou a spúšťanie uvoľňovania histamínu a leukotriénov.

Ďalší prípad nastal u 71 ročnú ženu, ktorú priviezli do nemocnice s bolesťami v hornej časti brucha a zvracaním. Tiež išlo o osobu, ktorá vôbec nekonzumuje alkohol a drogy. Pacientka tiež dostala vakcínu mRNA Pfizer. Laboratórne testy u nej odhalili zvýšené sérové ​​​​enzýmy pankreasu. CT preukázal  difúzne zväčšenie pankreasu s tukovým reťazcom siahajúcim až pod obličky obojstranne (zdroj č. 4).

Na záver, každá silná bolesť brucha po očkovaní by sa nemala ignorovať, pretože môže byť príznakom akútnej pankreatitídy, a pacienti, ktorí uvádzajú tento príznak, by mali byť pozorne sledovaní. 

Zdroje:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8228266/
  2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32461193/
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33584709/
  4. https://journals.lww.com/md-journal/fulltext/2022/01140/acute_pancreatitis_soon_after_covid_19.24.aspx