Pľúca a imunitné funkcie u detí môžu chrániť pred závažným ochorením COVID-19. Očkovanie proti covid19 nePOTREBUJÚ.

Pľúca a imunitné funkcie u detí môžu chrániť pred závažným ochorením COVID-19. Očkovanie proti COVID19 nepotrebujú. 

Zásadné rozdiely vo fyziológii pľúc a imunitných funkciách u detí preukazujú, prečo sú často a efektívne chránené od závažných ochorení spojených s COVID-19, ako dospelá populácia. Ide o to, že molekula nazývaná angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), vďaka ktorej vírus SARS-CoV-2 vstupuje do cieľovej bunky je v detských pľúcach menšom počte ako u dospelých. Keď vírus vstúpi do tela, viaže sa na receptor ACE2 a preniká do buniek. Teda, tieto molekuly zohrávajú dôležitú úlohu na začatie patologického procesu. Okrem menšieho počtu receptorov ACE2, imunitný systém u detí reaguje na vírusy odlišne ako u dospelých. U detských pacientov je menšia možnosť vzniku závažných chorôb. Za rozdielmi stojí niekoľko rôznych mechanizmov, vrátane udržateľnosti a pretrvávaniu T-buniek u detí, ktoré sú schopné bojovať proti zápalu. T-bunky majú schopnosť bojovať voči vírusom a nastoliť vhodné obranné mechanizmy, čím pôsobia ako imunitné modulátory. „V závažných prípadoch dospelých pacientov s COVID-19 sa preukázalo, že T-bunky sú v zníženom pomere, takže klesá aj schopnosť bojovať proti vírusu. Naopak, detská populácia má tieto bunky viac zachované, čím sú stále schopné zabrániť vírusu v rozvoji ochorenia“ uviedol Harry Karmouty-Quintana PhD, ďalší spoluautor výskumu z UTHealth.
Pľúcne tkanivo u detí má prirodzene vyššiu koncentráciu regulačných T-buniek. Pacienti s vyššími hladinami T-buniek majú tiež vyššie hladiny signálnej molekuly bunka-bunka nazývanej Interleukin 10 (IL-10), tiež známy ako inhibičný faktor syntézy ľudských cytokínov.

IL-10 inhibuje zápal iných zložiek, ako je IL-6, ktoré sú škodlivé. Dospelí majú tendenciu mať hyper-zápalový stav oproti deťom. V predklinických štúdiách na myšiach sa preukázalo, že IL-10 klesá aj s vekom.

Zdroje:

https://www.hindustantimes.com/health/here-s-how-lung-immune-system-in-kids-protect-from-severe-covid-19/story-VjIKuiIgoQyNqYPi8IuzNJ.html

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200708155528.htm