Vírus chrípky mutuje aj vo vajciach pri ich pestovaní.

Mutácie sa tvoria aj v nich.

Naposledy upravené:

Spracoval som príspevok o vakcínach proti chrípke, s cieľom poukázať na určité nedostatky. Ak zoberieme do úvahy, čo slovo vakcína znamená, tak ide o biologický produkt, ktorý možno použiť na bezpečné vyvolanie imunitnej odpovede s poskytnutím dokonalej ochrany proti infekcii a/alebo ochoreniu pri následnej expozícii patogénu. Len pri chrípkových vakcínach by som sa trochu pozastavil. Aj keď je ochrana značne nízka, tvrdí sa, že aspoň aj to je niečo. Nie je nezvyčajné, že očkovanie proti chrípke je menej účinné. V rokoch 2014 a 2015 ochorelo na chrípku značne množstvo ľudí a jej účinnosť bola len 23 % proti chrípke typu A a B a v prípade vírusu H3N2, len 13 %. Vakcína proti chrípke má za úlohu naučiť telo produkovať protilátky proti známemu povrchovému antigénu, hemaglutinín (HA). A práve ten je vysoko premenlivý, vďaka mutáciam. Vírus chrípky je majster v tvorení nových variantov a disponuje obrovskou mutačnou schopnosťou. A to je ten problém, ktorý sťažuje účinnosť vakcín. Jednoducho zopakujem, že cirkulujúce kmene aj po výrobe vakcíny naďalej mutujú a vznikajú únikové mutanty. Ibaže, to nie je jediný problém. Tým ďalším je, že sa pestujú vo vajciach. Mutácie spôsobené rastúcim vírusom vo vajciach spôsobujú slabú účinnosť vakcíny proti chrípke. Ako som vyššie spomenul, tak vírus chrípky má schopnosť rýchlo sa vyvíjať. On používa na svoju replikáciu vlastné enzýmy, ako RNA polymeráza. Väčšina týchto vakcín sa v súčasnosti vyrába z vírusov, ktoré sú vypestované v slepačích vajciach obsahujúcich embryo. Nakoľko má vírus dokonalú schopnosť rýchleho vývoja vďaka mutáciam, tak práve v nich tento proces výborne prebieha. Skrátka, vajcia predstavujú výborné podmienky na tvorbu nových variantov (mutantov). Výsledok sa potom preukáže v nízkej účinnosti vakcín. Príroda je jednoducho vždy o krok vpred a proti RNA respiračným patogénom je boj náročný. Nehovoriac o obrovskom zastúpení vírusu v rôznych hostiteľoch v celom ekosystéme.
Na záver len toľko, že vírusy zmutujú kdekoľvek, aj keď sa replikujú v laboratórnych podmienkach. Po výrobe hotovej vakcíny sú už dávno vytvorené nové mutanty, ktoré imunita ťažko identifikuje, resp. ich vôbec nerozozná. A práve preto človek ochorie aj po ich podaní.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7754704/?fbclid=IwAR21pli4BYZGPsAhyKKBYOu3Ph-wRRc0gfEMinMk2crC0z2ucufo66CruBg

https://www.science.org/content/article/why-flu-vaccines-so-often-fail?fbclid=IwAR1mi6mXrar0IVAB_OQMKBNVl49Yc6xkT6MPKMZCTnUXD-x2lrUD5oKznks

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7047267/?fbclid=IwAR1qsKi3bZig1kOWViUSspT0JDIeJPvlngFBgu4-eEyt02Zad6_skJw-uNM

https://www.nbcnews.com/health/health-news/here-s-one-reason-flu-vaccines-are-so-lousy-they-n818046?fbclid=IwAR2zHhUUYfQSMDACc26SyZYIaj8wqEJMD32bfCoGLycMEFjTiUg5XSW8ySA