Očkovanie proti COVID-19 vakcínou mRNA (BNT162b2) dočasne zhoršuje koncentráciu spermy a celkový počet pohyblivosti

Na stránke onlinelibrary.wiley.com skupina vedcov z medicínskych inštitúcií zverejnili vedeckú štúdiu, v ktorej uvádzajú zhoršenie spermií vakcínou mRNA 3 mesiace po očkovaní. Vo svojich výsledkoch popisujú, že „opakované merania odhalili −15,4 % pokles koncentrácie spermií na T2 (CI –25,5 % – 3,9 %, p = 0,01), čo viedlo k zníženiu celkového počtu pohyblivosti o 22,1 % (CI –35 % – –6,6 %, p = 0,007) v porovnaní s T0. Podobne analýza len prvej vzorky spermy a priemeru vzoriek na darcu viedli k zníženiu koncentrácie a TMC na T2 v porovnaní s T0 – mediánom poklesu 12 miliónov/ml a 31 miliónov pohyblivých spermií, v tomto poradí (p = 0,02 a 0,002 v tomto poradí) na prvom mieste. vyhodnotenie vzorky a medián poklesu 9,5 x 106 a 27,3 milióna pohyblivých spermií (p = 0,004 a 0,003, v uvedenom poradí) pri priemernom vyšetrení vzoriek. Hodnotenie T3 preukázalo celkové zotavenie. Objem spermy a pohyblivosť spermií neboli narušené“.

Aj napriek zotaveniu a zachovania objemu a pohyblivosti spermií, došlo k zhoršenej koncentrácie. Nakoľko po čase nastalo zotavenie, tak plodnosť by mala byť zdravo zachovaná. Aj napriek tejto udalosti by sa mali vykonať niekoľko štúdií zamerané práve na tieto faktory.

Zdroje:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/andr.13209
https://onlinelibrary .wiley.com/doi/epdf/10.1111/andr.13209
Zdroj obrázka: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/20472927/2022/10/4

Ďakujem za poskytnutie zdroja Eve Balažíkovej.