Novovzniknutá cukrovka typu 1 po očkovaní proti covid19 a iné prípady

Ubehlo vyše roka od aplikácií vakcín a dodnes sa preukazujú rôzne nové nežiaduce účinky, s ktorým biotechnológovia nerátali. Bolo by dobré, ak by sa všetky tieto účinky zosúladili a ich zoznam rozšíril. Tvrdenie, že vakcíny sú pre každého človeka, okrem preukázania alergickej reakcie, nemožno považovať za vhodné riešenie, nakoľko u niektorých pacientov môže dôjsť k zhoršeniu ochorenia resp. reaktivácií určitých patológií. V tomto článku preukazujem z vedeckých zdrojov novovzniknutú cukrovku typu 1 (Diabetes 1), rýchlu progresiu angioimunoblastického syndrómu T buniek, reakcitváciu  a 3 prípady reaktivácie vírusu varicelly zoster a hepatitídy C očkovaní proti covid19.

Nástup nových vakcín mnoho ľudí očakávalo sľubné výsledky na zvládnutie pandémie. Pred ich aplikáciou som sa vyjadril, že tu máme niečo nové – neznáme a nik netuší (ani výrobca), aké reakcie v tele dokážu spôsobiť. Po roku ich podávania pribúdajú rôzne dopady na organizmus, ovplyvnenie molekulárnych zložiek, novovzniknuté určité patológie a reaktivácie resp. zhoršenie už existujúcich ochorení.

Prekvapujúce je, že vakcína proti koronavírusovej chorobe 2019 môže potenciálne spôsobiť alebo zhoršiť cukrovku. U jednej pacientke po dvoch dávkach vakcíny zn. Moderna sa po štyroch týždňoch začal zhoršovať glykemická hodnota a po ôsmich týždňoch jej bola diagnostikovaná choroba Diabetes typ. 1. Časove obdobie od očkovania po rozvoj diabetu 1 bolo relatívne dlhšie ako do vzniku diabetu 2, čo naznačuje komplikované imunologické mechanizmy na deštrukciu β-buniek spojených s očkovaním.

V ďalšom prípade ide o 82 pacienta, u ktorého sa po očkovaní vakcínou Pfizer nastala reaktivácia infekcie hepatitídou C. Táto reaktivácia sa prejavila žltačkou, stratou vedomia, pečeňovou kómou a smrťou (zdroj: https://www.dovepress.com/hepatitis-c-virus-reactivation-following-covid-19-vaccination–a-case–peer-reviewed-fulltext-article-IMCRJ)

Taktiež opisujem aj sériu 3 prípadov, u ktorých sa prejavila reaktivácia vírusu varicella zoster (VZV) po prvej dávke 3 rôznych vakcín proti COVID-19 (zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35244157/)

 

Zdroje:

frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.798095/full

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35088548/

https://www.dovepress.com/hepatitis-c-virus-reactivation-following-covid-19-vaccination–a-case–peer-reviewed-fulltext-article-IMCRJ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34957554/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35244157/

Zdroj obrázku biospace.com