NEPRAVDIVÉ VÝROKY, DEZINFORMÁCIE DOCENTKY BRAŽINOVEJ

Nezmysly a dezinformácie vakcinačnej fanatičky docentky Bražinovej:

čas videa – 7:10 – Bražinová: S najväčšou pravdepodobnosťou zaočkovaní vírus nešíria. Vidíme to v krajinách s vysokým zaočkovaním, že tam kleslo šírenie vírusu na minimum. Keď je väčšina populácie zaočkovaná, už sa tam vírus nešíri.
( Skutočne? Izrael, Anglicko, Island, Seychelly, Singapur – najzaočkovanejšie krajiny, najväčšie vlny. Navyše už viaceré štúdie potvrdili šírenie vírusu očkovanými, ktoré je rovnaké ako u neočkovaných (rovnaká virálna nálož)).

čas videa – 12:45 – Bražinová: Vidíme v krajinách, kde je zaočkovanie vyše 60%, že ten výskyt a šírenie výrazne klesli.
(skutočne? znova Izrael, Anglicko, Island, Seychelly, Singapur – pani docentka treba študovať aj iné informácie ako len materiál od farma firiem)

čas videa – 25:00 – Bražinová: Účinnosť vakcín je veľmi vysoká. Účinnosť vakcín prevyšuje to, čo bolo odskúšane v klinickom skúšani.
(áno? ak sa nemýlim tá účinnosť pred plošnym očkovaním bola vyše 90%, podľa najnovšich štúdií je menej ako 30%)

Vyjadrenia odzneli v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=8LnzL32LmWE