Náhla smrť vyvolaná myokarditídou po očkovaní vakcínou BNT162b2 mRNA COVID-19 v Kórei

Náhla smrť po očkovaní vakcínou BNT 162b2

Náhla smrť vyvolaná myokarditídou po očkovaní vakcínou BNT162b2 mRNA COVID-19 v Kórei

Každý liek aj vakcíny nikdy nie sú 100% účinné a všetky disponujú možnými vedľajšími účinkami na ľudský organizmus. Nižšie v priloženom linku je obsiahnutá prípadová správa z vedeckej štúdií PubMed, ktorá popisuje náhlu smrť vyvolanú myokarditídou po očkovaní BNT162b2 mRNA COVID-19 v Kórei.

Správa prezentuje pitevné nálezy 22-ročného muža, u ktorého sa vyvinula bolesť na hrudníku a to na 5 deň po prvej dávke vakcíny  mRNA BNT162b2 (Pfizer), pričom tento muž zomrel o 7 hodín neskôr. Histologické vyšetrenie srdca odhalilo izolovanú predsieňovú myokarditídu s prevahou neutrofilov a histiocytov. Imunohistochemické farbenie C4d odhalilo rozptýlenú jednobunkovú nekrózu myocytov, ktorá nebola sprevádzaná zápalovými infiltrátmi. V predsieňach a komorách bola pozorovaná rozsiahla nekróza kontrakčného pásu. Neexistoval žiadny dôkaz mikrotrombózy alebo infekcie v srdci a iných orgánoch. Primárnou príčinou smrti bola myokarditída, kauzálne spojená s vakcínou BNT162b2. A toto chcú aplikovať našim deťom. 

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/