MUDr. Piják: ZANEDBANIE DÔLEŽITÝCH VYŠETRENÍ POČAS MOJEJ HOSPITALIZÁCIE NA COVID-19

Tento status sem dávam preto, lebo v rôznych komentároch na FB sa veľa ľudí, hlavne z radov zdravotníkov, pohoršovalo  nad tým, že som si dovolil kritizovať postupy lekárov, ktorí ma mali na starosti počas mojej hospitalizácie na  reprofilizovanom covidovom oddelení v nemocnici akad. L.Dérera v Bratislave, ktorého odbornú činnosť zabezpečovala I. interná klinika, na ktorom som ležal v dňoch 17.11.21-15.12.21.

Najväčšia koncentrácia týchto kritikov je na FB stránke uzavretej skupiny Čo nemocnica dala. Je neuveriteľné, že vo svojich komentároch  pokračovali aj po tom, keď som poukázal na závažné medicínske  chyby, ktoré sa urobili   v diagnostike a  liečbe môjho ochorenia zo strany ošetrujúcich lekárov a moje nepriestrelné  argumenty sa snažili  bagatelizovať, alebo zosmiešňovať. So veľmi zvedavý, čo by robili oni, keď by boli v podobnej situácii  ako ja.

Je neuveriteľné, že počas celej hospitácie  vedenie kliniky nejavilo o môj prípad žiaden záujem a od začiatku bola snaha preložiť ma na iné oddelenie, napriek tomu, že na to nebol žiaden dôvod.  Počas celej hospitalizácie sa primárka kliniky ani raz nedostavila na vizitu a prednosta kliniky iba raz, aj to veľmi krátko.

Za jednu z najväčších chýb považujem, že nevenovali patričnú pozornosť dôležitému nálezu pri prvom HRCT vyšetrení pľúc v deň prijatia do nemocnice, ktorého popis je uvedený na obrázku. Nechcel som na tieto skutočnosti veľmi upozorňovať, ale popis  snímkov rentgenológom  uvedený v prepúšťacej správe  nasvedčuje, že by  v rámci diferenciálnej diagnostiky pripadala do úvahy aj možnosť nádorového  ochorenia,  ktoré doposiaľ prebiehalo asymptomaticky a odhalilo sa až počas ochorenia covid-19.  Z odbornej lekárskej  tlače je známe, že takéto prípady nie sú ojedinelé.

Je neuveriteľné, že lekári tomu nálezu počas celej hospitalizácie  nevenovali  žiadnu pozornosť a neurobili ani sonografické vyšetrenie brucha, ktoré dnes patrí medzi základné vyšetrenia a ktoré odporúčal urobiť aj rentgenológ. Namiesto toho mi v prepúšťacej správe odporúčali, aby som si tieto záležitosti doriešil ambulantne. Takýto diletantský postup je pre mňa nepochopiteľný, pretože všetky potrebné vyšetrenia na objasnenie uvedeného závažného nálezu sa  dali bez problémov urobiť počas hospitalizácie.  

Neviem, či to urobili schválne, alebo z nevedomosti, alebo  chceli, aby som v oslabenom stave chodil do infekčného prostredia a chytil nejakú infekciu, alebo,   aby som si v dôsledku ťažkej svalovej atrofie a osteoporózy spôsobenej dlhotrvajúcou inaktivitou a vysokými dávkami kortikoidov,  dolámal kosti v prípade pádu.   Okrem toho, potrebné vyšetrenia  by som nemohol absolvovať ambulantne aj preto, lebo doposiaľ nie som schopný bez opory samostatnej chôdze a to už uplynulo 10 dni od prepustenia.

Pri tejto príležitosti prajem všetkým mojim fanúšikom príjemné prežitie vianočných sviatkov a ospravedlňujem sa všetkým, ktorým by vadilo,  že sem dávam takéto statusy aj počas štedrého dňa.