Ľudia postupne neveria svojej imunite. Chýba uvažovanie

Ľudia postupne neveria svojej imunite. Absentuje racionálne uvažovanie

Prírodné prostredie je schopné poskytnúť biologicky a geneticky rozmanité mikrobiálne druhy. Tlak, ktorý prirodzený výber vyvíja, je nevyčerpateľný a nekonečný. Rozvíjajúce sa infekčné choroby majú rovnaký potenciál formovať budúcu ľudskú históriu ako epidémie a pandémie v minulosti. Prehnaná hygiena, zvýšené používanie antibiotík a nižšia expozícia potravinárskych baktérií zvyšujú pravdepodobnosť získania nepriaznivej mikrobioty náchylnej k nadmernej reakcii na inak neškodné organizmy. Obmedzená črevná mikrobiálna diverzita vedie k vyššiemu výskytu chronických zápalových stavov, ako sú zápalové ochorenia čriev alebo obezita. Ďalej, absencia styku s mikrobiálnymi antigénmi vedie k riziku vzniku astmy, alergií alebo iných precitlivených chorôb. Príroda, je teda jedným z najbohatších zdrojov mikróbov, a že znížená expozícia prírodnému prostrediu a biodiverzite môže nepriaznivo ovplyvniť našu mikrobiotu a jej imunomodulačnú kapacitu. Biodiverzita, s ktorou prichádzame do styku v prírodnom prostredí tvorí okrem rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych a hubových druhov, aj genetickú rozmanitosť, čo tvorí ich biotop. Zdravý spôsob života veľmi závisí od biologickej rozmanitosti a hlavne dobre fungujúceho prostredia, kde zahŕňame hlavne reguláciu infekčných ochorení, vrátane zdravotníckej starostlivosti. Prírodné prostredie je tiež bohatým zdrojom rôznych látok a častíc prenášaných vzduchom.

V súčasnej dobe spoločnosť ako keby nedôverovala svojmu dokonalému imunitnému systému, ktorý v sebe dostal ako najúžasnejší dar matky prírody. Dokonalý imunitný systém musí byť schopný interpretovať zmeny vo svete okolo seba a primerane na ne reagovať. Zaujímavosťou je, že imunitný systém má tzv. „nepríjemný priam dráždivý“ vzťah k životnému prostrediu. Pri stretnutí s niečím novým je väčšinou neškodné. Ale stačí malý zlomok výkyvu z jeho funkcií a nebezpečenstvo je na ceste. Jednoznačne musí vedieť rozlišovať, čo je zlé a nebezpečné. Samotný imunitný systém je vybavený obrovskou škálou rôznych molekúl, buniek, ktoré úzko spolupracujú a nepotrebuje na to žiadny pokyn, či už z vonkajšieho prostredia alebo vnútorného napr. mozgu. Všetky procesy sú automaticky zakódované a jeho bohatý obranný arzenál je pripravený na boj s nespočetným množstvom druhov vírusov, baktérií, plesní a dokonca aj parazitov. Okrem obrany pred vonkajšími narušiteľmi, musí dohliadať aj na vnútorné prostredie organizmu. Vie vyhodnotiť, či bunka je infikovaná, alebo transformovaná na nádor. Imunitný systém je zakomponovaný aj do funkcie regenerácie tkanív, udržania správnych hodnôt vnútorného prostredia a hlavne perfektnou vnútornou pamäťou. Všetky bunky majú akúsi hierarchiu, kde iné riadia špecifické bunky a tie zase vykonávajú na pokyn rôzne funkcie, závisiace od poškodení alebo narušení organizmu.

Voči baktériám, parazitom vírusom vrátane koronavírusom, ktoré sú súčasťou nášho života sa  odjakživa imunitný systém a celkový organizmus vedel a vie prirodzenou cestou s nimi vysporiadať. Ak sa jedná o chorého jedinca, ktorý má nevhodný životný štýl, zlá strava, chronické ochorenia, nedostatok prírodných vitamínov, zanedbaný pohyb a pod. môžu dokonalé funkcie imunitného systému výrazne oslabiť. Veľkú rolu samozrejme zohráva aj vek jedinca. Tak to vždy bolo, je a bude a nikto to neriešil. Žili sme  s tým vedomým, že to tak je. Veď ide o prírodné zákonitosti, ktoré platia a platiť budú. Hlavným problémom spočíva v postupnej degradácií racionálneho uvažovania človeka. Vezmime si také rúška. Sú takí, ktorí  bez rúška nejdú pomaly nikam. Podaktorí sú presvedčení v tom, že vírusy úplne zo sveta vyhubíme nezmyselnými opatreniami. Lenže toto sa nikdy nepodarí, pretože patogény tu boli prv a naďalej aj budú. Sme ich súčasť života a len oni učia imunitný systém byť efektívny vo svojej funkcií, čím poskytujú bohatú antigénnu rozmanitosť, ktoré učia bunky imunity správne do budúcna bojovať. Ľuďom v dnešnej dobe ako keby vymenili prirodzený spôsob uvažovania, ktorý tu bol a je. Stretávame s vedcami, ktorí preukázateľne otáčajú zákonitosti prírody a vedy.

Bez ohľadu na to, aké v živote sú ciele alebo túžby, nemôžeme ich úplne dosiahnuť bez dokonalého zdravia. Skutočné zdravie nikdy nie je ukryté v pilulkách, ale iba v súlade s prírodnými zákonmi. Iba príroda dokáže vyliečiť, ak má na to správny „recept“, od ktorého sa môže odraziť. Matka príroda nerobí zo svojich zákonov nejaké to tajomstvo. S každým sa rada o ne podelí, pričom ju stačí naslúchať. Ľudia sa musia vrátiť do starých koľají a poznať aspoň základy biológie, kde všetky mechanizmy fyziologického fungovania imunity sú v každom človeku zakódované. Pamätajte si, že Váš imunitný systém je najdokonalejší nástroj a VERTE MU.

Spracoval: Michal Šebeňa