Intracelulárna reverzná transkripcia Pfizer BioNTech mRNA vakcíny COVID-19 in vitro v bunkovej línii ľudskej pečene

V minulosti ešte pred nástupom mRNA vakcín som spracoval článok, kde som poukazoval na ich negatívne účinky s cieľom vyvolať rôzne patologické stavy, vrátane cýst, nádorov, porúch imunity, krvi a pod. V ňom som zdôrazňoval, že metyl-pseudouridín sa môže chovať v bunkách opačne, pričom som nevylučoval možné aktivovanie retrotranspozómov, známy ako LINE1. A zrejme sa preukázala jedna z mojich ďalších hypotéz, v nižšie priloženom vedeckom článku, ktorý popisuje dôkaz o rýchlom vstupe mRNA (BNT162b2) do buniek pečene a následnej intracelulárnej reverznej transkripcii z mRNA do DNA.

V sekcií diskusia je jasne uvedené, že “mRNA vakcína COVID-19 BNT162b2 je schopná vstúpiť do bunkovej línie ľudskej pečene Huh7 in vitro. BNT162b2 mRNA sa reverzne transkribuje intracelulárne do DNA tak rýchlo ako 6 hodín po expozícii BNT162b2. Možný mechanizmus reverznej transkripcie je prostredníctvom endogénnej reverznej transkriptázy LINE-1 a distribúcia jadrového proteínu LINE-1 je zvýšená pomocou mRNA vakcíny BNT162b2“. A to je to na čo som poukazoval, ako možnú cestu retrotrnaspozómov. Veľkým prekvapením vedeckého článku je, že predchádzajúce štúdia o mRNA vakcínach proti chrípkovým vírusom H10N8 a H7N9 s použitím podobného systému podávania LNP preukázali, že mRNA vakcína sa môže distribuovať dosť nešpecificky do niekoľkých orgánov, ako sú pečeň, slezina, srdce, obličky, pľúca a mozog. Aj keď zatiaľ neboli dôkazy o genotoxicite a karcinogenite, tak vedci odporúčajú ďalšie výskumy na zvieratách, nakoľko vyvolávajú obavy o ich možných vznikoch. Aj tu sa budem opakovať, že tieto produkty nepokladám od samého začiatku za vakcíny, ale podtriedu génového experimentu.  Tieto rozsiahle testy mali byť vykonávané na zvieracích modeloch prednostne a nie až teraz. Kolektív vedcov jasne popisujú, že „DNA odvodená od mRNA vakcíny (BNT162b2) môže byť integrovaná do hostiteľského genómu a ovplyvniť integritu samotnej genómovej DNA s možným výsledkom genotoxicity, ako vedľajší účinok.

Zdroj: https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm

Ďakujem Eve Balažíkovej za poskytnutie zdroja.