Imunita – vzácny dar od dávnych jednobunkových predkov

Naposledy upravené:
Všetci v sebe máte jedinečný prírodný dar, ktorý sa evolučne rozvinul na zložitejšiu morfologickú štruktúru a funkciu. Odjakživa muselo čeliť voči veľkému množstvu rôznych mikroorganizmov, na ktoré je efektívne pripravený a schopný vysporiadať sa. Má schopnosť „vzdelávania“ , pamätať si každého nepriateľa a plánovať stratégiu boja. Ide skrátka o dokonalý imunitný systém. Každú imunitnú bunku riadi iná, a tú zase ďalšia, ktorá má svoje postavenie v celom riadení a koordinácií. Okrem toho, do imunitných procesov zasahujú rôzne molekuly vylučované bunkami, čím sa medzi sebou zosilňujú a napomáhajú. Imunita má svoje špecifické lymfocyty, ktoré obranné reakcie po zneškodnení patogénov automaticky vypínajú, aby nezničili celý organizmus. Ide skrátka o obrovské prepojené funkcie, tvoriace difúzny komplex, samostatne vykonávajúci svoju prácu v kontrole, ochrane a reparácií. Za tento vzácny dar vďačíme našim jednobunkovým predkom, ktorí existujú už niekoľko miliónov rokov až po súčasnosť. Nenechajte si ho zničiť, ovplyvniť a iným spôsobom narušiť. Starajte sa oň správnou životosprávou, s využitím prírodných darov, na ktoré je stavaný. Termín slabá imunita neexistuje a ide len o farmaceutický klam. On sám vie kedy má zosilnieť a stlmiť. Jeho nepriateľom je chronický a dlhotrvajúci psychický STRES, vďaka ktorému sú jeho funkcie postupne dysregulované.

Verili mu jednobunkové organizmy, tak mu verte aj Vy.