Hrotový proteín vyvoláva bunkovú signalizáciu v ľudských bunkách. Možné dôsledky vakcín proti COVID19

Naposledy upravené:

Hrotový proteín vyvoláva bunkovú signalizáciu v ľudských bunkách. Možné dôsledky vakcín proti COVID19

V súčasnej dobe sa vyvíjajú očkovacie látky, ktoré do ľudského organizmu aplikujú tzv. hrotový proteín s vírusu SARS CoV 2 na zahájenie tvorbu protilátok neutralizujúcich vírus. Je nesmierne dôležité si uvedomiť, že  tento hrotový proteín produkovaný novými vakcínami proti COVID-19 môže ovplyvniť hostiteľské bunky. Dlhodobé dôsledky týchto vakcín by sa mali prísne sledovať, najmä ak sú podávané inak zdravým jedincom. Hrotový proteín SARS-CoV-2, zohráva rozhodujúcu úlohu pre zahájenie interakcií medzi vírusom a povrchovým receptorom hostiteľskej bunky, čím uľahčí do nej vstup. Tento proteín pozostáva z dvoch podjednotiek: podjednotka 1 (S1), ktorá obsahuje doménu viažucu receptor ACE2 (RBD) a podjednotka 2 (S2), ktorá hrá úlohu vo fúznom procese. Špičkový proteín SARS-CoV-2 je aj hlavným cieľom vývoja vakcín proti COVID-19.

Vedecké štúdia preukázali, že ošetrenie kultivovaných primárnych buniek hladkého svalstva ľudskej pľúcnej artérie (SMC) alebo endotelových buniek ľudskej pľúcnej artérie rekombinantnou podjednotkou S1 proteínu SARS-CoV-2 špicatého proteínu je dostatočné na podporu bunkovej signalizácie bez zvyšku vírusových zložiek. Na základe týchto výsledkov sa navrhlo, aby hrotový proteín (bez zvyšku vírusových zložiek) spúšťal bunkovú signalizáciu, ktorá môže podporovať remodeláciu pľúcnych ciev, arteriálnu pľúcnu hypertenziu, ako aj ďalšie kardiovaskulárne komplikácie.

Záverom celej štúdie sa zistilo, že hrotový proteín vírusu SARS-CoV-2 môže efektívne sám o sebe spustiť bunkovú signalizáciu, ktorá môže viesť k rôznym biologickým procesom. V tomto prípade treba jasne predpokladať, že takéto udalosti v niektorých prípadoch vedú k patogenéze určitých chorôb. Tento proteín okrem vyššie uvedených komplikácií, môže tiež ovplyvniť bunky systémovej a koronárnej vaskulatúry, čo vyvoláva vznik ďalších kardiovaskulárnych ochorení, ako ochorenie koronárnych artérií, systémová hypertenzia a mŕtvica. Okrem kardiovaskulárnych buniek môžu byť ovplyvnené aj ďalšie rôzne bunky exprimujúce receptor ACE2 hrotovým proteínom SARS-CoV-2. Preto je nesmierne dôležité vziať do úvahy možnosť, že spomenutý hrotový proteín produkovaný novými vakcínami proti ochoreniu COVID-1  vyvoláva patologické bunkové signalizácie, ktoré u niektorých jedincov podporujú arteriálnu pľúcnu hypertenziu, iné kardiovaskulárne príhody alebo komplikácie v iných tkanivách resp. orgánoch.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7827936/