Chlamydia pneumoniae a jej koinfekcia s ochorením COVID19

Chlamýdie sú mikroskopické parazitické organizmy, ktoré parazitujú vo vnútri živých buniek a pomocou nich sa tiež šíria a prenášajú.  Nemajú systém pre tvorbu energie, ktorú potrebujú pre vlastný metabolizmus a rozmnožovanie. Preto ju získavajú z hostiteľskej bunky – napríklad vo vašom oku alebo na pľúcach. Chlamýdie sú ubikvitárne(všade prítomné), striktne intracelulárne patogény(vyskytujú sa len vo vnútri bunky). Chlamýdie nemôžu syntetizovať vlastný adenozíntrofosfát (ATP – základný zdroj energie ľudských buniek), sú energeticky závislé na hostiteľských epiteliálnych bunkách. I po dlhodobej liečbe však chlamýdie môžu prežívať v infikovaných monocytoch(druhy bielých krviniek). Na liečbu infekcie chlamýdiami sa používa doxycyklín, azitromycín, erytromycín a levofloxacín. Neodporúča sa podávať sulfónamidy, penicilín a ampicilín – pre ich bakteriostatické pôsobenie, ktoré je často po ukončení liečby sprevádzané návratom choroby.

Chlamydia pneumoniae je typ baktérie, ktorá spôsobuje infekcie dýchacích ciest, ako je zápal pľúc (infekcia pľúc). Baktérie spôsobujú ochorenie tým, že poškodzujú výstelku dýchacieho traktu vrátane hrdla, priedušnice a pľúc. Niektorí ľudia sa môžu nakaziť a majú mierne alebo žiadne príznaky. Táto baktéria je obligátny intracelulárny bakteriálny patogén, sa dlho skúmal ako potenciálny vývojový alebo exacerbačný faktor pri rôznych patológiách. Jeho jedinečný životný štýl a schopnosť šíriť sa po celom hostiteľovi pri zachovaní relatívnej bezpečnosti pred imunitnou odpoveďou umiestnili tento povinný intracelulárny patogén do zameriavacieho kríža ako potenciálne zmierňujúci faktor pri chronických zápalových ochoreniach. Infekcia C. pneumoniae môže mať pri chronických zápalových ochoreniach. Hoci infekcia Ch. pneumoniae je prevažne asymptomatická alebo mierna, môže viesť k rozvoju akútneho ochorenia horných a dolných dýchacích ciest vrátane bronchitídy, faryngitídy, sinusitídy a pneumónie. Infekcia C. pneumoniae a jej vzťah k chronickým zápalovým ochoreniam zostáva kontroverznou témou. Narastajúce množstvo dôkazov ukazuje, že nielen C. pneumoniae podieľa sa na infekcii dýchacích ciest, tiež prispieva k patogenéze celého radu zápalových ochorení.

Pretrvávajúce infekcie Chlamydia pneumoniae sa podieľajú na rozvoji chronických ochorení, ako je ateroskleróza a astma. Hoci sa azitromycín, klaritromycín a levofloxacín často používajú na liečbu respiračných infekcií C. pneumoniae , o dávke a trvaní terapie potrebnej na liečbu predpokladanej chronickej infekcie C. pneumoniae sa vie len málo. Vedecké štúdie zistili, že 30-dňová liečba azitromycínom, klaritromycínom a levofloxacínom v koncentráciách porovnateľných s koncentráciami dosiahnutými v tekutine výstelky pľúcneho epitelu znížila, ale neodstránila Ch. pneumoniae v nepretržite infikovaných HEp-2 bunkách. Všetky tri antibiotiká znížili hladiny interleukínu-6 (IL-6) a IL-8 v bunkách HEp-2, ale tento účinok sa javil ako sekundárny k anti-chlamýdiovej aktivite. Hladiny cytokínov pritom korelovali s koncentráciami mikroorganizmov. Zdroj: (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC127037/).

Čo sa týka mikroorganizmu Mycoplasma pneumoniae, tak patrí medzi najvýznamnejším patogénom ľudského respiračného systému.  Je hlavný pôvodca respiračných infekcií hlavne: faryngitis, tracheobronchitis, bronchitis, bronchiolitis, pneumoniae, pneumonitis, otitis acuta, bulózní hemorrhagická myringitis, ktoré sa vyskytujú na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy. Liečba antibiotikami je vhodná pri ťažkých formách infekcie. Tento mikrób je citlivý na tetracyklíny, erytromycín, azitromycín. Antibiotiká ale túto baktériu neusmrtia, iba jej zastavujú množenie. Aby bola liečba účinná, tak je nutné ich užívať po dobu aspoň 2 -3 týždňov.

Nové dôkazy poukazujú na koinfekciu atypickými baktériami u pacientov s koronavírusovým ochorením 2019 (COVID-19). Respiračné ochorenie spôsobené atypickými baktériami, ako sú Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae a Legionella pneumophila, môže vykazovať prekrývajúce sa znaky s COVID-19, čo spôsobuje klinické a laboratórne diagnostické problémy. Počas dôkladnej laboratórnej diagnostiky sa potvrdil dôkaz koinfekcie mikroorganizmov Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae, ktoré zo 194 pacientov prijatých s ochorením COVID-19 bolo 17 (8,8 %) diagnostikovaných aj s infekciou M. pneumoniae alebo Ch. pneumoniae. Príznaky, ako zmätenosť, bolesť hlavy a bilaterálny infiltrát boli časté v skupine koinfekcie SARS CoV-2 a atypických baktérií. U pacientov v skupine s koinfekciou M. pneumoniae alebo Ch. pneumoniae bola vyššia pravdepodobnosť vzniku ARDS. Tí si vyžadovali vyššiu zdravotnú starostlivosť, dlhšiu hospitalizáciu a vyššiu úmrtnosť v porovnaní s pacientmi iba so samotným vírusom SARS-CoV-2. U pacientov by sa vždy mala zvážiť a následne vykonať dôkladné diagnostické vyšetrenie na zistenie spomenutej koinfekcie, aby sa mohla stanoviť efektívna liečba vhodnými antibiotikami, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu zdravia pacienta.

Teda, včasná identifikácia koexistujúcich patogénov môže poskytnúť liečbu cielenú na patogén a zabrániť smrteľným následkom pacientov infikovaných SARS-CoV-2 počas súčasnej pandémie. Preto antibiotiká, ako azitromycín je možným liekom voľby pri infekciách vírusom SARS CoV2, čím nielen zabráni (inhibuje) množenie patogénov, najmä Mycoplasma pneumoniae a Chlamydia pneumoniae, ale účinne pôsobí aj imunomodulačne a podľa nových vedeckých štúdií ako antivírusové činidlo (viac v zdroji: https://zaslobodu.sk/azitromycin-nielen-antibiotikum/).

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6345537/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/publication/34491594

Azitromycín – nielen antibiotikum

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC127037/?fbclid=IwAR2mbLmFq5HW1DBkA1HLfye_Yt6S0GDCCKDv7ZGimgy9L2S6Zp2_3f1G6XM