Bežné vírusy nádchy poskytujú ochranu proti covid19

Naposledy upravené:

Bežné vírusy nádchy poskytujú ochranu proti covid19

Ľudský organizmus je efektívne vybavený v boji proti niekoľko druhom vírusom, s ktorými denne prichádzame do kontaktu. Imunita potrebuje len antigény na svoje zdokonaľovanie a tzv. „vzdelávanie“. Len antigénová rozmanitosť ju pripraví, aby sa mohla do budúcna účinne brániť. Vďaka automatickým reakciám za účasti obrovskej škály cytokínov, chemokínov, leukotriénov, buniek imunitného systému a ďalších molekúl zaručujú silnú obranu aj proti vírusu SARS-CoV-2.

V novej štúdii vedci zistili, že bežný respiračný vírus naštartuje aktivitu génov stimulovaných interferónom, molekúl včasnej reakcie v imunitnom systéme, ktoré môžu zastaviť replikáciu vírusu SARS-CoV-2 v tkanivách dýchacích ciest. Spustenie týchto obranných mechanizmov v ranom štádiu infekcie COVID-19 je prísľubom prevencie alebo liečby infekcie. Predchádzajúce štúdie preukázali, že vírusy bežnej nádchy môžu chrániť pred chrípkou. Preto sa vedci rozhodli preskúmať, či by rinovírusy mali rovnaký priaznivý vplyv aj proti vírusu COVID-19. Zistilo sa, že replikácia vírusu SARS-CoV-2 COVID-19 sa úplne zastavila v tkanive, ktoré bolo vystavené rhinovírusu. Ak by bola antivírusová obrana zablokovaná, SARS-CoV-2 by sa mohol replikovať v tkanive dýchacích ciest, ktoré bolo predtým vystavené rhinovírusu.

Po väzbe na receptor enzýmu konvertujúceho angiotenzín 2 (ACE2) sa vírus SARS-CoV-2, začne replikovať v horných dýchacích cestách. V prvom týždni infekcie hladiny genetického materiálu SARS-CoV-2 zvyčajne dosahujú svoj vrchol. Bežné vírusy, ako je rhinovírus, ktorý je najčastejšou príčinou nachladnutia, často vyvolávajú vrodené imunitné reakcie, ako je odpoveď antivírusového interferónu (IFN). Táto odpoveď IFN sa často začína, keď receptory rozpoznávajúce vzory v epitelových aj imunitných bunkách detegujú spoločné vírusové znaky, ako je štruktúra vírusovej ribonukleovej kyseliny (RNA). Po rozpoznaní týchto vírusov reakcia IFN vedie k expresii IFN typu I a typu III, ako aj génov stimulovaných IFN (ISG). Tieto IFN sa potom viažu na receptory povrchu buniek umiestnené na blízkych bunkách, čo zosilňuje expresiu ISG a následne spôsobuje vznik antivírusového stavu v mukozálnej bariére. Teda na začiatku infekcie SARS-CoV-2 sa materiál vírusovej RNA replikuje exponenciálnou rýchlosťou, ktorá indukuje hladiny expresie ISG. Keď je predtým infikovaný rhinovírusom, indukcia expresie ISG je oveľa rýchlejšia, čo umožňuje vrodenému imunitnému systému rýchlejšie inhibovať replikáciu SARS-CoV-2.

Tieto mechanizmy obrany sú v každom z nás. Dobrý imunitný systém pracuje dokonale a samostatne. Od narodenia, ako prejdeme pôrodnými cestami prichádzame do styku s patogénmi. Tie učia a zdokonaľujú imunitný systém, aby sa v budúcnosti vedel voči nim účinne brániť. Tieto metódy sú priam vrodené a perfektne organizované aj bez riadenia mozgu. Ak by to tak nefungovalo, tak by nás bežné vírusy, ktoré sú v biotope bohato zastúpené, postupne zlikvidovali. 

Spracoval: Michal Šebeňa

Zdroj:

https://www.news-medical.net/news/20210617/How-the-common-cold-can-provide-protection-against-COVID-19.aspx

https://www.news-medical.net/news/20210615/Exposure-to-common-cold-virus-can-protect-against-COVID-19-infection.aspx