Azitromycín – nielen antibiotikum

Azitromycín je antibiotikum patriaci do skupiny makrolíd. bežne používa na liečbu respiračných bakteriálnych infekcií. V poslednom čase boli objavené viaceré farmakologické účinky lieku. Je možné, že disponuje imunomodulačnými vlastnosťami, čo vedie k jeho aplikácii pri liečbe zápalových ochorení, ako je astma a chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Okrem toho môže azitromycín priamo inhibovať vírusovú infekciu, ako aj replikáciu, alebo môže vykazovať nepriame inhibičné účinky, ktoré môžu súvisieť s expresiou antivírusových génov. Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktorý je spojený s hyperzápalom v dôsledku uvoľňovania cytokínov, ktorý patrí medzi hlavné príčiny smrti. Nadmerná produkcia cytokínov spôsobená hyperaktiváciou imunitných buniek je cytokínová búrka spojená s ARDS. Protizápalové účinky azitromycínu vedú k jeho použitiu pri zápalových ochoreniach pľúc, ako je astma a cystická fibróza. Preukázalo sa, že azitromycín je schopný inhibovať NF-ҡB (transkripčný faktor IL-6, zápalový interleukín), kinázu 1/2 (ERK1/2), a mnoho ďalších. Okrem toho, štúdie preukazujú aj akumuláciu azitromycínu v zápalových bunkách, najmä makrofágoch a neutrofiloch.

Neexistujú dostatočné dôkazy o účinku azitromycínu na vírusovú záťaž pri rôznych infekciách, ale v štúdii Beigelmana a kol. bolo pozorované, že azitromycín znižuje zápalové mediátory po indukcii vírusovej bronchoalveolárnej infekcie u myší. Okrem toho sa preukázalo, že azitromycín zmierňuje aj postinfekčnú hladinu vírusov, ako aj celkovú akumuláciu leukocytov. Dokáže indukovať expresiu antivírusových génov, ako sú IFN a gény stimulované IFN, vrátane oligoadenylátsyntázy, génu 5 spojeného s diferenciáciou melanómu, génu I indukovateľného kyselinou retinovou, MxA a viperínu. Okrem toho azitromycín znižuje replikáciu a uvoľňovanie rinovírusov v bronchiálnych epiteliálnych bunkách. Vírus Zika je ďalším vírusom, na ktorý sa skúmal účinok azitromycínu z hľadiska replikácie vírusu, čím sa zistilo, že azitromycín dokáže inhibovať replikáciu a proliferáciu tohto vírusu v bunkách Vero, ako aj jeho cytopatické účinky. Liečba azitromycínom má rovnaké výsledky proti vírusu Ebola a horúčke dengue.

Veľkým zistením bolo, že azitromycín priamo zabraňoval vstup vírusu chrípky a SARS CoV2 (zdroj:  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpr.12953). Ako kľúčová zložka vrodenej antivírusovej imunity zohrávajú interferóny. Azitromycín vykonáva antivírusový účinok nezávisle od aktivácie interferónov.

Záverom môžem doplniť, že toto antibiotikum vykazuje silný antivírusový účinok proti rôznym podtypom vírusov chrípky A, vrátane H1N1, H5N1 a H7N9 a veľkým prekvapením bola jeho schopnosť inhibície vírusu SARS CoV-2 in vitro v testoch pseudovírusov. Teda, toto širokospektrálne antivírusové činidlo, vykazuje účinky proti vírusom chrípok A a SARS-CoV-2. Tým môže slúžiť ako potenciálny klinický liek proti ochoreniu COVID19 aj v prípade núdze. Nakoľko je vírusová infekcia často spojená s koinfekciou iných patogénov a to najmä baktérií (vrátane Chlamydia pneumoniae, častý chronický predstaviteľ pľúcnych infekcií), môže efektívne napomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu. Veľmi dôležitá by mala byť správna a presná mikrobiologická diagnostika u symptomatických pacientov, aby sa zistili patogény, ktoré v danom momente celú patológiu spúšťajú. Bez vykonania tejto diagnostickej metódy je výsledok nepresný a žiadny lekár nedokáže „odoka“ stanoviť , či sa jedná o infekciu zapríčinené len vírusom, baktériou alebo vzájomnou koinfekciou.

Antibiotikum sa aplikuje na liečbu infekcií: infekcií dolných dýchacích ciest, ako je chronický (dlhodobý) zápal priedušiek, zápal pľúc, infekcie mandlí, hrdla (faryngitída) a prinosových dutín, infekcie ucha (akútny zápal stredného ucha), infekcie kože a mäkkých tkanív, okrem popálenín napadnutých infekciou, infekcie močovej rúry a krčka maternice spôsobené chlamýdiami. Odporúčané dávkovanie pre všetky ostatné indikácie: 1 500 mg podáva po 500 mg denne počas 3 za sebou nasledujúcich dní, alebo počas 5 dní, a to 500 mg 1.deň a 250 mg 2. až 5.deň.

Zdroje:

https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/azithromycin-sandoz-500-mg-filmom-obalene-tablety-356277.html

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20150207/

https://www.researchgate.net/profile/Eve-Bosseboeuf/publication/324753089_Azithromycin_Inhibits_the_Replication_of_Zika_Virus/links/5dd7a154299bf10c5a26d994/Azithromycin-Inhibits-the-Replication-of-Zika-Virus.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27911847/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cpr.12953