Azitromycín, ako inhibítor SARS CoV2

Naposledy upravené:

 

Azitromycín je liečivo patriace do skupiny antibiotík nazývanej makrolidy. Používa sa na liečbu infekcií spôsobených baktériami, medzi ktoré patria:

  • infekcie dolných dýchacích ciest, ako je chronický (dlhodobý) zápal priedušiek, zápal pľúc
  • infekcie mandlí, hrdla (faryngitída) a prinosových dutín
  • infekcie ucha (akútny zápal stredného ucha)
  • infekcie kože a mäkkých tkanív, okrem popálenín napadnutých infekciou
  • infekcie močovej rúry a krčka maternice spôsobené chlamýdiami.

Ide presne o širokospektrálny derivát erytromycínu s výrazne zvýšenou aktivitou proti gramnegatívnym baktériám (vrátane Enterobacteriaceae). Ako inhibítor syntézy bakteriálnych proteínov, je azitromycín účinný proti mnohým „atypickým“ baktériám, ako sú chlamýdie (napr. Chlamydia trachomatis a Chlamydophila psittaci ). legionella (napr. Legionella pneumophila ), mykoplazma (napr. Mycoplasma pneumoniae ) a mykobaktérie (napr.Mycobacterium avium ). Spolu so svojou aktivitou proti Streptococcus pneumoniae , Hemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis je azitromycín indikovaný na liečbu komunitne získanej pneumónie (tzv. CAP). Azitromycín je schválený aj na použitie pri iných infekčných procesoch horných dýchacích ciest, vrátane akútneho zápalu stredného ucha a akútnej exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Okrem toho je azitromycín schválený na liečbu faryngitídy spôsobenej Streptococcus pyogenes,  ako alternatívu k beta-laktámovému činidlu; infekcia kože najmä ak je spôsobená S. pyogenes , Streptococcus agalactiae alebo Staphylococcus aureus. Azitromycín je tiež účinný proti niektorým protozoálnym organizmom, ako je Babesia sp. Plasmodium sp. (tj malária) a Toxoplasma gondii. Občas je aplikovaný na liečbu parazitických ochorení v kombinácii s antiprotozoálnymi liekmi.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že  sa viaže na časť 23S 50S bakteriálnej ribozomálnej podjednotky a inhibuje syntézu bakteriálnych proteínov tým, že bráni tranzitu aminoacyl-tRNA a rastúceho proteínu cez ribozóm. V porovnaní s erytromycínom je azitromycín menej náchylný na disociáciu od gramnegatívneho ribozómu, čo mu dodáva vyššiu účinnosť proti gramnegatívnym patogénom.

Novšie štúdia v účinnosti azitromycínu na vírusy preukázali, že toto činidlo môže mať širokospektrálne antivírusové účinky proti chrípke typu A a súčasne známemu vírusu SARS-CoV-2. Čím by mohol poslúžiť ako potenciálny klinický liek proti ochoreniu COVID19 v prípade núdze. zdroj: ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33211371/).

Výsledky vednej štúdie preukázali, že azitromycín je účinný inhibítor proti viacerým kmeňom vírusu chrípky A a SARS-CoV-2. Zistilo sa, že liečba azitromycínom by mohla silne inhibovať infekciu chrípky in vitro. Pomocou pseudotypového vírusového modelu by toto antibiotikum mohlo výrazne blokovať vstup SARS-CoV-2 do buniek HEK293T-ACE2 a Caco2. Štúdie ďalej odhalili, že takýto účinok bol nezávislý od signalizácie interferónu. Liečba azitromycínom nenarušila ani väzbu a internalizáciu chrípkových viriónov, ani vírusovú replikáciu, ale skôr inhibovala fúziu medzi vírusovými a vakuolárnymi membránami.

Záverom je jasne preukázané, že toto liečivo môže prispieť k lepšiemu stavu pacienta, čím má väčšiu šancu na zotavenie. Okrem toho by toto antibiotikum pravdepodobne likvidovalo značnú časť rôznych druhov citlivých baktérií, ktoré sa v infekciách respiračného traktu (vrátane pneumónie) vďaka koinfekcií preukážu, čo značne a efektívne prispeje v celkovom boji proti patogénom. Ako vyplýva zo záveru štúdií, tak „azitromycín môže slúžiť ako potenciálny klinický liek proti SARS-CoV-2 v prípade núdze, ako aj ako sľubná vedúca zlúčenina. na vývoj anti-IAV liekov novej generácie.

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33211371/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557766/

https://www.adc.sk/databazy/produkty/detail/azithromycin-sandoz-500-mg-filmom-obalene-tablety-356277.html