Autoimunitná hepatitída vyvolaná očkovaním proti SARS-CoV-2

Všetky vakcíny proti ochoreniu COVID19 boli schválené, bez toho, aby boli vykonané rozsiahle štúdie zamerané predovšetkým na ich nežiadúce účinky a účinnosť. Od minulého roka som poukazoval aj na možné negatívne ovplyvnenie životne dôležitého orgánu pečene a imunity, zo strany molekúl a buniek. Vznik autoimunitných ochorení je pre vedcov stále záhadou. Ide o stav, pri ktorom váš imunitný systém omylom napadne vaše telo.  Za normálnych podmienok Vás imunita bežne chráni pred baktériami a vírusmi. V prípade zaregistrovania cudzích útočníkov, vyšle tzv.  „armádu“ bojových buniek, aby na nich zaútočila. Imunitný systém musí rozoznať rozdiel medzi cudzími bunkami a vašimi vlastnými. Pri autoimunitnom ochorení imunitný systém považuje časť vášho tela, za cudziu. Uvoľňuje proteíny nazývané autoprotilátky, ktoré napádajú zdravé bunky. Niektoré autoimunitné ochorenia sú zamerané len na jeden orgán napr. pri Diabetes 1. typu poškodzuje pankreas. Iné ochorenia, ako je systémový lupus erythematosus, postihujú celé telo. 

Vo vedeckej štúdií podľa Garrido a kol. uvádzajú prípad 65 ročnej ženy, ktorá prekonala akútnu závažnú autoimunitnú hepatitídu dva týždne po podaní prvej dávky vakcíny Moderna-COVID-19. Pacientka mala zvýšený sérový imunoglobulín G a pozitívnu antinukleárnu protilátku.  Histológia pečene vykazovala výraznú expanziu portálnych ciest , závažnú hepatitídu a mnohopočetné ložiská lobulárnej nekrózy (Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121001499).

Na obrázku je histologický preparát z biopsie pečene s nálezom výrazného zápalu portálneho traktu s intenzívnym lymfoplazmocytovým infiltrátom a hepatitídou. Zápal pozostáva predovšetkým z lymfocytov a agregátov plazmatických buniek s malým množstvom eozinofilov . Obrázok B: je zistená intenzívna lobulárna aktivita spojená s centrilobulárnou nekrózou.

Druhý prípad opisujú Lessard a kol. u 76 ročnej pacientky s Hashimotovou tyroiditídou a predchádzajúcou infekciou COVID-19, u ktorej sa vyvinula ťažká autoimunitná hepatitída (s typickými znakmi vrátane silne pozitívnych protilátok proti hladkému svalstvu a výrazne zvýšených imunoglobulínov G, ako aj typickými histologickými nálezmi ), a to po očkovaní mRNA vakcínou Moderna (Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/).

Vedecký tím Rela a kol. vo vedeckej správe uvádzajú dva prípady autoimunitnej hepatitídy po očkovaní, pričom jeden pacient sa bez problémov zotavil a ďalší podľahol ochoreniu pečene (Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000962?via%3Dihub).

Imunitný systém má obrovské množstvo rôznych molekúl, ktoré agresívne zasahujú proti cudzorodým antigénom. Tieto interakcie navodia imunitné odpovede vedúce k rozvoju zápalu. Skrátka, každá cudzia antigénna látka má schopnosť imunogénnosti. Vedci Garrido a kol. uvádzajú, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 môže viesť k rozvoju autoimunitných ochorení. Hypoteticky konštatujú, že vakcína môže narušiť autotoleranciu a spustiť autoimunitné reakcie prostredníctvom krížovej reaktivity s hostiteľskými bunkami (Zdroj: Niektoré nedávne správy naznačujú, že očkovanie proti COVID-19 môže viesť k rozvoju autoimunitných ochorení. Špekuluje sa, že vakcína môže narušiť autotoleranciu a spustiť autoimunitné reakcie prostredníctvom krížovej reaktivity s hostiteľskými bunkami.

Spracoval: Michal Šebeňa

Zdroje:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34332438/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121001499

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000962?via%3Dihub