Asociácia cerebrálnej venóznej trombózy spojená s mRNA vakcínami COVID-19

Prinášam článok zo zdroja mdpi.com, kde je obsiahnutá asociácia cerebrálnej venóznej trombózy po očkovaní mRNA COVID vakcínami. Mozgová venózna trombóza (CVT) je krvná zrazenina v mozgovej žile. Táto žila je zodpovedná za odtok krvi z mozgu a ak sa v nej nahromadí krv, začne presakovať do mozgových tkanív a spôsobí krvácanie alebo silný opuch mozgu. Samozrejme, že ide o zriedkavý stav, ale zapríčiňuje to aj mnoho faktorov. CVT môže byť spôsobená endoteliálnou dysfunkciou. Presne, ide o interakciu spike glykoproteínov s endotelovými bunkami, čo vedie k imunotrombóze. Ak sa spike naviaže na receptor ACE2, nastáva aktivácia zápalových a trombogénnych molekúl, ako sú leukocytové chemotaktické faktory, molekuly bunkovej adhézie a prokoagulačné cytokíny. Tento mechanizmus môže spôsobiť endotelovú dysfunkciu, najmä v mozgových endotelových bunkách, čím sa naruší integrita endotelovej bariéry mozgu spolu so vznikom trombu.  Záver štúdia cituje: „vedecká štúdia preukázala potenciálny bezpečnostný signál pre výskyt CVT pre očkovanie mRNA COVID-19. Je potrebné si uvedomiť riziko výskytu CVT aj po očkovaní mRNA COVID-19“.

 

Zdroj:

https://www.mdpi.com/2076-393X/10/5/799/htm?fbclid=IwAR3r5tqAE_eJ2dmPu-ehL8Q7BILJCnp0zim8-vS1NzYTyZ1BBa49VzMpoBk