Očkovanie mRNA COVID-19 vedúce k zápalu CNS – séria prípadov

Ako každý farmakologický produkt môže preukazovať nežiaduce účinky na organizmus, tak aj vakcíny proti ochoreniu COVID19 nie sú v tomto výnimkou. V príspevku je obsiahnutý zápal CNS, ktorý sa dostavil po očkovaní vakcínou mRNA. Podľa vedeckej štúdie neoficiálne správy naznačujú, že vakcíny môžu byť spojené so zápalom mozgu, miechy, periférneho nervového systému a srdca. Tieto klinické príhody boli spozorované u siedmich jedincov, ktorý dostali vakcíny Moderna a Pfizer. V priebehu 1 až 21 dní od prvej resp. druhej dávky vakcíny sa u týchto pacientov rozvinuli neurologické symptómy, zahŕňajúce: aktívnu demyelinizáciu CNS zrakového nervu, mozgu a miechy. Symptómy taktiež zahŕňali stratu zraku, dysmetriu, nestabilitu chôdze, parestézie, poruchy zvierača a slabosť končatín. Vek sa pacientov bol v rozmedzí od 24 do 64 rokov a z toho päť žien. Aj keď štúdia uvádzajú ich bezpečnostný a účinný profil, tak vzhľadom na možné nežiadúce symptómy ako demyelinizácia CNS a PNS , Bellova obrna, Guillain-Barreov syndróm, myelitída, skleróza multiplex resp. jej relaps a zápaly srdca by mali byť hlbším predmetom rozsiahleho výskumu a prísneho zhodnotenia.

 

Zdroje:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10780-7

https://n.neurology.org/content/96/22/1021

https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10462-4

https://www.cureus.com/articles/52295-neurological-complications-of-covid-19-guillain-barre-syndrome-following-pfizer-covid-19-vaccine

https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-021-10648-w

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.653786/full